All posts tagged "NAVET"

 • Lär dig mer om Stråssa gruva och Lovisagruvan

  En gammal gick i graven men en ny kom i stället: Lördag och söndag 23-24 september ska du ta dig till Navet i Stråssa. Som en del i Bergslagens historiedagar kommer du där att kunna lära dig...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • Utställning om gruvan och film om Bergslagen

  Under Vinterspår 4-5 mars ges nya möjligheter att se utställningen om ”Stråssa gruva 500 år” och Jan Bergmans film om Bergslagen i byföreningens lokal Navet i Stråssa, som håller öppet kl 10-16 båda dagarna. Utställningen visades första...

  • Posted februari 20, 2023
  • 0
 • Industrins husbyggande fortsätter minska

  Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den kommande rapporten, som presenteras i december, kommer att visa en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna. En...

  • Posted november 28, 2022
  • 0
 • Vikande byggmaterialförsäljning under hösten

  Enligt affärskonsulterna Navet har försäljningsvolymen inom den byggrelaterade detaljhandeln sjunkit med 10 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period förra året. Bakom den negativa utvecklingen finns sannolikt flera förklaringar, menar Jens Linderoth, som är analysansvarig...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Antalet beviljade bygglov indikerar minskat bostadsbyggande 2020

  I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB. När de beviljade byggloven för bostäder studeras närmare visar utvecklingen på en negativ trend, när...

  • Posted december 23, 2019
  • 0
 • Det råder fortsatt högtryck inom skolbyggandet

  I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras statistik och prognoser över hur byggmarknaden utvecklas i Sverige. Hittills i år, när de tre första kvartalen har summerats, har de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler uppgått till drygt 60 miljarder...

  • Posted december 9, 2019
  • 0
 • NAVET Analytics tror på fortsatt nedgång av nybyggnadsinvesteringarna 2019

  Trots att första halvårets statistik signalerar en svag ökning av nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler, visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport en nedgång i byggandet. Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics kommenterar prognosen.  Under första halvåret i år...

  • Posted september 23, 2019
  • 0
 • Bostadsbyggandet minskar- men det våras för hyresrätten

  Enligt färsk statistik som NAVET Analytics kommer att presentera i sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, uppgick nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder till 43,4 miljarder under årets första halvår. Jämfört med samma period förra året innebar det en minskning med...

  • Posted augusti 26, 2019
  • 0
 • Underhållsvolymen växer stabilt

  NAVET Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport att den totala byggnadsunderhållsvolymen 2018 uppgick till närmare 245 miljarder kronor. Detta var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2017. NAVET Analytics räknar med en fortsatt tillväxt med...

  • Posted juli 22, 2019
  • 0