Det råder fortsatt högtryck inom skolbyggandet

Av på 9 december, 2019
Det råder fortsatt högtryck inom skolbyggandet, bild: Navet & Mikael Tannus

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras statistik och prognoser över hur byggmarknaden utvecklas i Sverige. Hittills i år, när de tre första kvartalen har summerats, har de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler uppgått till drygt 60 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året är det en svag minskning, vilket även NAVET Analytics prognos pekar på.

– Studeras siffrorna närmare ser vi stora skillnader mellan olika sektorer, säger Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics. Skolor och förskolor har ökat med mer än 10 procent hittills i år, mycket till följd av utbyggnaden av nya bostadsområden och stadsdelar men också de senaste årens befolkningstillväxt. Däremot ser vi kraftigt minskade husbyggnadsinvesteringar inom sjukhus och vårdlokaler. SKR varnar för att det ekonomiska läget runt om i kommunerna och regionerna kommer att bli allt mer ansträngt nu när tillväxten bromsar in och skatteintäkterna inte ökar i samma takt som tidigare, vilket kan dämpa förutsättningarna för investeringar framöver. Samtidigt ökar behovet av offentliga lokaler i takt med befolkningstillväxten och att andelen äldre växer.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Navet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in