Alla inlägg taggade "Norden"

 • Lägre konkursnivåer i Norden än före pandemin

  De senaste veckorna har samtliga nordiska marknader börjat öppna upp. Antalet konkurser fortsätter att sjunka i hela Norden och är nu nere på lägre nivåer än före pandemin. De nordiska ekonomierna tycks just nu gå riktigt bra...

  • Skrivet oktober 23, 2021
  • 0
 • Var tredje tonåring värdesätter främst balansen mellan arbete och fritid hos framtida arbetsgivare

  Var tredje tonåring värdesätter främst balansen mellan arbete och fritid hos framtida arbetsgivare – arbetsgivarens rykte, företagskultur och samhällsansvar prioriteras inte av Gen Z. En ny nordisk undersökning, genomförd av sociala medieplattformen Yubo, visar att balansen mellan...

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0
 • Nu ligger konkurserna i Norden på lägre nivåer än innan pandemin

  Antalet konkurser fortsätter att minska på alla nordiska marknader förutom i Danmark. Under första halvan av 2021 var antalet konkurser lägre än innan utbrottet av Covid-19 i både Norge, Finland och Sverige, enligt färsk data från Enento...

  • Skrivet augusti 26, 2021
  • 0
 • Svenska arkitekter mest självkritiska i Norden

  Svenska arkitekter ser Danmark som det mest framstående landet inom arkitektur i Norden samtidigt som de ger den egna arkitekturen bottenbetyg. Här avviker Sverige radikalt från sina nordiska grannländer som alla ser sin egen arkitektur som den...

  • Skrivet juli 18, 2021
  • 0
 • Hälsa i Norge och Danmark har påverkats mer negativt av hemarbete än i Sverige

  Sämre hälsa, ökad vikt, mindre motion, mer stillasittande och en i allmänhet mindre hälsosam livsstil: det är resultatet av ett år av hemarbete. Men hälsan har försämrats betydligt mer i Norge och Danmark. Det visar en nordisk...

  • Skrivet maj 26, 2021
  • 0
 • Stora konsekvenser för kultursektorn i Norden under pandemin

  Kultursektorn hör i samtliga nordiska länder till en av de sektorer som drabbats hårdast under den ännu pågående pandemin. Krisstöden har varit relativt lika i de olika länderna och åtgärderna tycks ha haft den bästa effekten på...

  • Skrivet april 28, 2021
  • 0
 • Svenska e-handeln med läkemedel störst i Norden

  E-handeln med läkemedel varierar stort mellan de nordiska länderna. Den är störst i Sverige och minst i Finland. Att regelverken för försäljning av läkemedel och etablering av apotek kraftigt skiljer sig åt är en viktig förklaring till...

  • Skrivet april 14, 2021
  • 0
 • Nordiska kraftpriser lösgör sig från Europas

  Systempriset för Norden landade på 34,21 €/MWh i snitt för mars. Det är väldigt nära det jämna genomsnittet för marspriserna under de senaste tio åren, men trots det nästan fyra gånger högre än i mars förra året....

  • Skrivet april 10, 2021
  • 0
 • Norden samlas för att stärka ett gemensamt fokus på 3D-printing

  Danska, norska och svenska företag behöver samarbeta för att stärka 3D-printing i hela Norden, så att vi gemensamt kan stärka tillverkningsföretagens konkurrenskraft. Detta har varit visionen för Dansk AM Hub, som Alfred Nobel Science Park under de...

  • Skrivet februari 19, 2021
  • 0
 • Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna

  En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Flera olika faktorer tros ligga bakom förbättringarna. Tidigare jämförelser av canceröverlevnaden i...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0