Stipendiater till nordiskt utbyte för Kulturella kraftfälten på landsbygden

By on 9 oktober, 2023
Bergslagens Bokloppis Södra Hyttan.
Foto: Terése Classon Sundh

Tio kulturaktörer som är knutna de kulturella kraftfälten i Örebro län och Västmanlands län, får ett resestipendium under hösten 2023. Resan ska gå till utvalda kulturaktörer i Telemarks fylkeskommune i Norge.

Stipendiaterna har koppling till sju olika kulturella kraftfält på landsbygden, och de representerar en bredd både vad gäller kulturellt- och geografiskt innehåll.

Att aktörer från de kulturella kraftfälten får träffa andra som utvecklar platser på landsbygden genom sitt kulturskapande kan både ge inspiration och möjlighet till nya givande samarbeten. Något som i sin tur kan ge avtryck på landsbygden i våra två län.

Kulturaktörerna som möter upp i Telemark bygger till exempel upp utkikstorn där du spanar efter mytiska sjöormar. De skapar nya mötesplatser för scenkonst på en järnvägsstation eller fyller tomma bakgårdar med kultur som en del i platsutvecklingen.

De letar också efter konstens roll i energiomställningen samt etablerar konstresidens med utsikt över Norges mest avmålade fjäll.

Fakta

 • Totalt sökte 16 personer från sju olika kulturella kraftfält resestipendiet
 • Tio personer från sju olika kulturella kraftfält beviljades resestipendium på 20 000 kronor var.
 • Hälften av stipendiaterna kommer från Örebro län och hälften kommer från Västmanlands län (se stipendiaterna nedan)
 • Kulturella kraftfält på landsbygden är ett treårigt projekt som är finansierat av Kulturrådet, Region Örebro län och Region Västmanland

Här är stipendiaterna

Örebro län

 • Gunilla Josefsson, Hjulsjöbygden, är bland annat verksam inom litteratur- och musikområdet. Hon kommer att besöka Thea Fjørtoft.
 • Anna Lidberg, Tived, är verksam inom konstområdet. Hon kommer att besöka Ånond Vestro.
 • Jelena Rundqvist, Hällabrottet, är verksam inom konstområdet. Hon kommer att besöka Laurie Vestøl.
 • Anders Thunarf, Tived, är verksam inom musikområdet. Han kommer att besöka Ånond Vestro.
 • Alf Wikström, Hjulsjöbygden, är verksam inom bland annat teaterområdet. Han kommer att besöka Thea Fjørtoft.

Västmanlands län

 • Malin Andersson, Ängelsberg, Är verksam inom området kulturarv bland annat, Hon kommer att besöka Tone Telnes.
 • Jan Dahlberg, Riddarhyttan, är verksam inom konstområdet. Han kommer att besöka Rjukan Solarpunk Academy.
 • Patrik Kretschek, Norberg, är verksam inom konstområdet. Han kommer att besöka Rjukan Solarpunk Academy.
 • Anna Källblad, Uttersberg, är verksam inom dansområdet. Hon kommer att besöka Thea Fjørtoft.
 • Klas Olsson, Norberg, är verksam inom litteratur och teater. Han kommer att besöka Thea Fjørtoft.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login