All posts tagged "Landsbygden"

 • Starkt stöd för rovdjur på den svenska landsbygden

  På landsbygden i Sverige och nio andra EU-länder finns en tydlig inställning att vargar, björnar och lodjur ska skyddas och bevaras. Det är resultatet av en ny stor opinionsundersökning, som World Animal Protection och Djurskyddet Sverige varit...

  • Posted december 7, 2023
  • 0
 • Avstånd och social kontroll försvårar arbete

  Långa avstånd, bristande resurser och svårt med kompetensförsörjning. Så ser verkligheten ut i gles- och landsbygd för socialtjänst och polis som ska ingripa mot våld i nära relationer. – Den sociala kontrollen är också mer påtaglig på...

  • Posted november 23, 2023
  • 0
 • Fortsatt regional satsning på Scenkonst utanför tätort

  Att scenkonsten kommer till landsbygden och inte stannar i staden bidrar till en demokratisk medborgerlig rättighet och ökar jämlikheten i länet, enligt Region Örebro läns kulturnämnd som på kommande sammanträde (17 oktober) väntas ge ett fortsatt stöd...

  • Posted oktober 11, 2023
  • 0
 • Stipendiater till nordiskt utbyte för Kulturella kraftfälten på landsbygden

  Tio kulturaktörer som är knutna de kulturella kraftfälten i Örebro län och Västmanlands län, får ett resestipendium under hösten 2023. Resan ska gå till utvalda kulturaktörer i Telemarks fylkeskommune i Norge. Stipendiaterna har koppling till sju olika kulturella...

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Nedgrävda kablar ger starkare elnät

  Nedgrävda kablar ger starkare elnät, för att möta framtidens behov. Kommunägda Linde energi har precis dragit igång ett stort projekt på landsbygden strax utanför Närkes Kil, närmare bestämt mellan Norra och Södra Billinge. Totalt ska drygt 6,6 kilometer...

  • Posted augusti 31, 2023
  • 0
 • Fem förslag som vässar primärvården på landsbygden

  Förutsättningarna att öppna och driva vårdcentral utanför tätorter med akutsjukhus skiljer sig rejält mellan landets regioner, det visar en granskning Praktikertjänst genomfört. Enligt en enkätundersökning tillämpar 18 av 21 regioner någon form av geografisk ersättning för vårdgivare...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • Behövs kultur och bildning på landsbygden

  Fredag 2 juni bjuder Kulturreservatets folkhögskola i Riddarhyttan in till ett heldagsseminarium, om kultur och bildning i periferin. Dagen är ett samarrangemang mellan folkhögskolan och det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Insatt eller utsatt i Bergslagen. Platsen som...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

  Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som...

  • Posted november 7, 2022
  • 0
 • Regeringen satsar på vägar på landsbygden

  Regeringen satsar på att både bygga nya vägar och underhålla såväl hög- som lågtrafikerade vägar i den kommande nationella planen för transportinfrastruktur. Det innebär bland annat samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet och mer pengar till...

  • Posted juni 10, 2022
  • 0
 • Återhämtning i city och nya rekord på landsbygden

  De första siffrorna pekar på att turismen i Örebro fått ett lyft under sommaren 2021. – Att det skulle bli bättre än 2020 var kanske inte så oväntat. Men för många anläggningar överträffar årets sommar även rekordåret...

  • Posted augusti 26, 2021
  • 0