Alla inlägg taggade "Landsbygden"

 • Landsbygdens förutsättningar ska stärkas

  Oavsett var i länet du väljer att bosätta dig ska du kunna arbeta, resa och ta del av samhällets olika tjänster på ett acceptabelt sätt. För att leva upp till den ambitionen vill Region Örebro läns regionala...

  • Skrivet juni 18, 2021
  • 0
 • Stöd till grundläggande service på landsbygden

  Att ha tillgång till grundläggande service är viktigt för så väl boende och företagare i länet som för de som kommer hit på besök. Det har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tagit fasta på och fattade i...

  • Skrivet februari 17, 2021
  • 0
 • Nytt strandskydd – nya möjligheter för landsbygden

  Strandskyddet har länge lagt en våt filt över utvecklingen på svensk landsbygd med sin omoderna lagstiftning. Förslaget om nya regler ger nya möjligheter att bo och arbeta i hela landet. LRF välkomnar utredarens förslag om att göra...

  • Skrivet december 23, 2020
  • 0
 • Stor satsning för säkrare elleveranser till landsbygden

  Under ett flerårsprojekt förstärks infrastrukturen ytterligare för att skapa ett mer stabilt elnät. Cirka 16 miljoner investeras och det här projektet väntas stå klart om ett år. Projektet innefattar flera olika insatser som tillsammans ska göra elnätet...

  • Skrivet oktober 26, 2020
  • 0
 • Bra besked för lantbruket och landsbygden

  Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska...

  • Skrivet september 20, 2020
  • 0
 • ​Fortsatt regionalt stöd till scenkonst utanför tätorten

  Region Örebro läns kulturnämnd tilldelar 300.000 kronor som ett fortsatt kulturstöd till satsningen Scenkonst utanför tätort. ”Teater och scenkonst är inte något som bara hör de större städerna till. Även på landsbygden finns ett behov av att...

  • Skrivet april 5, 2020
  • 0
 • 7 av 10 vill att politiker gör det lättare att köra fossilfritt på landsbygden

  En nyligen genomförd Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av samverkansorganisationen BioDriv Öst visar att 75 procent av svenskarna vill att våra politiker bör lägga mer kraft på att göra det lättare för personer som bor på landsbygden...

  • Skrivet november 22, 2019
  • 0
 • 11 miljoner kronor för att utveckla besöksnäringen på landsbygden

  Jordbruksverket utlyser nu 11 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt inom besöksnäringen. Målet är att vidareutveckla destinationer och organisationer med fokus på unik identitet för att på längre sikt skapa fler jobb och bidra till en attraktiv...

  • Skrivet mars 15, 2019
  • 0
 • Ytterligare 2 559 kilometer säkert elnät

  – Under 2017 vädersäkrade E.ON 2 559 kilometer elnät. Vi ser att nyttan är stor av att vi gräver ner eller isolerar våra elledningar. Än mer glädjande är kanske att vi kommer att ha vädersäkrat lokalnätet vid...

  • Skrivet februari 27, 2018
  • 0
 • Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

  VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik...

  • Skrivet augusti 22, 2017
  • 0