All posts tagged "Landsbygden"

 • Nedgrävda kablar ger starkare elnät

  Nedgrävda kablar ger starkare elnät, för att möta framtidens behov. Kommunägda Linde energi har precis dragit igång ett stort projekt på landsbygden strax utanför Närkes Kil, närmare bestämt mellan Norra och Södra Billinge. Totalt ska drygt 6,6 kilometer...

  • Posted augusti 31, 2023
  • 0
 • Fem förslag som vässar primärvården på landsbygden

  Förutsättningarna att öppna och driva vårdcentral utanför tätorter med akutsjukhus skiljer sig rejält mellan landets regioner, det visar en granskning Praktikertjänst genomfört. Enligt en enkätundersökning tillämpar 18 av 21 regioner någon form av geografisk ersättning för vårdgivare...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • Behövs kultur och bildning på landsbygden

  Fredag 2 juni bjuder Kulturreservatets folkhögskola i Riddarhyttan in till ett heldagsseminarium, om kultur och bildning i periferin. Dagen är ett samarrangemang mellan folkhögskolan och det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Insatt eller utsatt i Bergslagen. Platsen som...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

  Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som...

  • Posted november 7, 2022
  • 0
 • Regeringen satsar på vägar på landsbygden

  Regeringen satsar på att både bygga nya vägar och underhålla såväl hög- som lågtrafikerade vägar i den kommande nationella planen för transportinfrastruktur. Det innebär bland annat samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet och mer pengar till...

  • Posted juni 10, 2022
  • 0
 • Återhämtning i city och nya rekord på landsbygden

  De första siffrorna pekar på att turismen i Örebro fått ett lyft under sommaren 2021. – Att det skulle bli bättre än 2020 var kanske inte så oväntat. Men för många anläggningar överträffar årets sommar även rekordåret...

  • Posted augusti 26, 2021
  • 0
 • Skyddar landsbygden mot typ 1-diabetes

  Landskapet där man föds och växer upp kan ha betydelse för risken att insjukna i typ 1-diabetes. Barn som växer upp på landet eller andra omgivningar med mycket natur har lägre risk för att utveckla autoantikroppar och...

  • Posted juli 10, 2021
  • 0
 • Växande överskott av män på landsbygden

  Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige. Men under 2000-talet har det återigen ökat och överskottet av män på landsbygden är idag i princip lika stort som 1968. Det skriver Peter Gladoic Håkansson, docent...

  • Posted juli 10, 2021
  • 0
 • Landsbygdens förutsättningar ska stärkas

  Oavsett var i länet du väljer att bosätta dig ska du kunna arbeta, resa och ta del av samhällets olika tjänster på ett acceptabelt sätt. För att leva upp till den ambitionen vill Region Örebro läns regionala...

  • Posted juni 18, 2021
  • 0
 • Stöd till grundläggande service på landsbygden

  Att ha tillgång till grundläggande service är viktigt för så väl boende och företagare i länet som för de som kommer hit på besök. Det har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tagit fasta på och fattade i...

  • Posted februari 17, 2021
  • 0