Oroande ökning av stress

By on 18 maj, 2024
- En del av resultaten kring arbetsmiljö och det hybrida arbetslivet skulle behöva utforskas mer, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Arkivbild

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If, visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden, upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress.

– Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen, utvecklingen går åt fel håll, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Ifs nordiska hälsorapport som lanseras i dag visar att stressen är ett utbrett problem i hela Norden, med en oroande ökning bara sedan förra året. 88 procent av de tillfrågade upplever negativ stress i sin vardag. Mer än hälften, 52 procent, av dem har varit stressade i mer än sex månader. Det är en ökning med 30 procent från 2023.

Antalet sjukskrivna på grund av stress i Sverige har ökat nästan sjufalt på ett drygt decennium. Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. I december 2023 var 44 465 personer i Sverige inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress, visar statistik från Försäkringskassan som If tidigare sammanställt.

– De här siffrorna är alarmerande och måste tas på allvar. Det krävs ett förebyggande arbete utifrån ett helhetsperspektiv där arbetsgivarna tar sitt ansvar för att stoppa utvecklingen mot en kroniskt stressad befolkning. Vi måste som enskilda individer också stanna upp och reflektera över detta. Arbetsförmågan är bland det första som påverkas så här borde det finnas ett intresse från alla parter att förebygga ohälsa, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Sömnproblem står ut som den vanligaste konsekvensen av stressen och 2 av 3 har svårt att sova, visar Ifs rapport. 65 procent upplever dålig sömnkvalitet, 69 procent i Finland. Andra symtom är ångest, irritation, problem med koncentrationen och minnesförlust.  

En annan tydlig trend är att kvinnor upplever mer stress än män.

– En del av resultaten kring arbetsmiljö och det hybrida arbetslivet skulle behöva utforskas mer. Vi ser att de som arbetar en del hemifrån anser att det har en positiv effekt på hälsan. Men de svarar samtidigt att de upplever sig mer stressade i högre utsträckning än andra. Vid hybridarbete krävs tydlighet i ledarskap, förväntningar och uppföljning från arbetsgivaren, säger Kristina Ström Olsson, på If.

Den vanligaste triggern för stress är privata problem, men det finns en del skillnader mellan länderna. Balansen mellan arbete och privatliv upplevs som ett stort problem främst i Norge medan oron över den ekonomiska situationen är en huvudorsak till stress i Finland.

Fler resultat från If Nordic Health Report 2024:

  • 88 procent upplever negativ stress (jämfört med 84 procent 2023).
  • 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. Endast 21 procent fick tillräckligt med hjälp av sin arbetsgivare.
  • Mer än hälften, 52 procent, av de som upplever negativ stress har varit stressade i mer än sex månader. Det är en ökning med 30 procent från 2023 (40 procent). Ökningen är störst i Danmark (+58 procent) och Sverige (+42 procent).
  • Mer än en tredjedel av befolkningen (35 procent) oroar sig för långvarig sjukskrivning. Norrmännen oroar sig i lägre grad.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: If Skadeförsäkring

You must be logged in to post a comment Login