Alla inlägg taggade "Ohälsa"

 • Risk för ökad ohälsa i spåren av pandemin

  4 av 10 svenskar upplever att hälsan påverkats negativt under pandemin enligt undersökningar som If gjort tidigare i år. Hälften av de tillfrågade menar att de rör mindre på sig och en ganska stor andel uppger att...

  • Skrivet november 5, 2021
  • 0
 • Stor skillnad i ohälsa mellan olika yrkesgrupper

  En ny studie från GIH visar att det är en stor variation mellan olika yrkesgrupper i olika ohälsofaktorer som låg kondition, fetma, högt blodtryck och daglig rökning. Omsorgsyrken samt transport- och maskinföraryrken löper störst risk för samlad...

  • Skrivet november 19, 2020
  • 0
 • Bara en av fyra läkare frågar om tobaksvanor i Örebro – missar största faktorn till ohälsa

  Väldigt få läkare frågar om tobaksvanor i Sverige, trots att rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död, visar Nationell patientenkät. Så även i Örebro. I Askersund är det bara 17 procent av patienterna som...

  • Skrivet februari 24, 2020
  • 0
 • Osunda skönhetsideal samt stress och ohälsa bland unga

  Osunda skönhetsideal samt stress och ohälsa bland unga: Så påverkas samhället av retuscherade bilder på sociala medier! Semestertiderna är här och många väljer att dela bilder från resor, stranden och grillkvällar på sociala medier. Och inte sällan...

  • Skrivet juli 31, 2018
  • 0
 • Vi lever sundare men mår sämre

  Befolkningen i Sverige lever sundare men mår sämre än för fem år sedan, andelen personer som inte mår bra har fördubblats, det visar en ny undersökning från Apoteket gjord i Novus Sverigepanel. Undersökningen visar att fler personer...

  • Skrivet mars 27, 2017
  • 0
 • Våld starkt kopplat till ohälsa hos unga kvinnor

  Utsatthet för våld är vanligt och är starkt kopplat till psykisk ohälsa hos unga kvinnor visar en undersökning vid ungdomsmottagningarna i Västernorrland. Studien omfattar 1 051 kvinnor mellan 15 och 22 år och ingår i en doktorsavhandling...

  • Skrivet januari 6, 2017
  • 0
 • Hälsa | Vad vet vi om barn och ungas psykiska hälsa

  Mår svenska barn och unga allt sämre – eller inte? Hur mäts psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd? Och vad innebär egentligen dessa begrepp? De statliga forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA ger nu ut en...

  • Skrivet januari 31, 2015
  • 0