All posts tagged "Ohälsa"

 • Fler varianter av droger ökar risken för ohälsa

  Fler varianter av droger i Europa ökar risken för ohälsa. Tillgängligheten till narkotika är fortsatt hög i Europa, samtidigt som den illegala tillverkningen växer. Enligt en ny rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA ökar varianterna av de syntetiska drogerna,...

  • Posted juni 16, 2023
  • 0
 • Utsatthet och ohälsa vanligt

  Utsatthet och ohälsa vanligt när bruk av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar kombineras. Drygt var fjärde person som har en riskkonsumtion av alkohol, använder narkotika, tobak eller nikotin, eller har ett riskabelt spelande, har ett kombinerat...

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Risk för ökad ohälsa i spåren av pandemin

  4 av 10 svenskar upplever att hälsan påverkats negativt under pandemin enligt undersökningar som If gjort tidigare i år. Hälften av de tillfrågade menar att de rör mindre på sig och en ganska stor andel uppger att...

  • Posted november 5, 2021
  • 0
 • Stor skillnad i ohälsa mellan olika yrkesgrupper

  En ny studie från GIH visar att det är en stor variation mellan olika yrkesgrupper i olika ohälsofaktorer som låg kondition, fetma, högt blodtryck och daglig rökning. Omsorgsyrken samt transport- och maskinföraryrken löper störst risk för samlad...

  • Posted november 19, 2020
  • 0
 • Bara en av fyra läkare frågar om tobaksvanor i Örebro – missar största faktorn till ohälsa

  Väldigt få läkare frågar om tobaksvanor i Sverige, trots att rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död, visar Nationell patientenkät. Så även i Örebro. I Askersund är det bara 17 procent av patienterna som...

  • Posted februari 24, 2020
  • 0
 • Osunda skönhetsideal samt stress och ohälsa bland unga

  Osunda skönhetsideal samt stress och ohälsa bland unga: Så påverkas samhället av retuscherade bilder på sociala medier! Semestertiderna är här och många väljer att dela bilder från resor, stranden och grillkvällar på sociala medier. Och inte sällan...

  • Posted juli 31, 2018
  • 0
 • Vi lever sundare men mår sämre

  Befolkningen i Sverige lever sundare men mår sämre än för fem år sedan, andelen personer som inte mår bra har fördubblats, det visar en ny undersökning från Apoteket gjord i Novus Sverigepanel. Undersökningen visar att fler personer...

  • Posted mars 27, 2017
  • 0
 • Våld starkt kopplat till ohälsa hos unga kvinnor

  Utsatthet för våld är vanligt och är starkt kopplat till psykisk ohälsa hos unga kvinnor visar en undersökning vid ungdomsmottagningarna i Västernorrland. Studien omfattar 1 051 kvinnor mellan 15 och 22 år och ingår i en doktorsavhandling...

  • Posted januari 6, 2017
  • 0
 • Hälsa | Vad vet vi om barn och ungas psykiska hälsa

  Mår svenska barn och unga allt sämre – eller inte? Hur mäts psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd? Och vad innebär egentligen dessa begrepp? De statliga forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA ger nu ut en...

  • Posted januari 31, 2015
  • 0