All posts tagged "Områden"

 • 26 områden med betydande risk för översvämning identifierat

  MSB har uppdraget att identifiera områden i Sverige där det finns en betydande översvämningsrisk. I en ny översyn har MSB identifierat 26 områden med betydande översvämningsrisk, varav Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg är nya områden. Identifiering...

  • Posted februari 17, 2024
  • 0
 • Områden inom hälso- och sjukvården utvecklades positivt

  Det saknades inte utmaningar för den svenska hälso- och sjukvården under fjolåret, inte minst den ekonomiska situationen vållade bekymmer så väl nationellt som regionalt. Trots det visar hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse, på flera positiva saker inom Region...

  • Posted februari 14, 2024
  • 0
 • Olika inkomstgrupper alltmer isolerade från varandra

  Människor på olika inkomstnivå bor i allt högre grad i skilda områden. Det visar ny forskning från Linköpings universitet, där förändringarna i inkomstsegregation i Sverige undersökts över nästan 30 år. Allra tydligast märks utvecklingen för personer som...

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0
 • 68 miljoner fördelas till arbete i utsatta områden

  Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela närmare 47 miljoner till specialidrottsförbund och 21 miljoner till RF-SISU distrikt inom ramen för Idrottsklivet, syftet är att stärka idrottsrörelsens inkluderingsarbete och ge fler barn och unga en meningsfull fritid. Idrottsklivet är...

  • Posted juni 23, 2023
  • 0
 • Örebro kommun arbetar rätt med förskolor

  Örebro kommun arbetar rätt med förskolor i utsatta områden, enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Örebro kommun arbetar aktivt med rätt insatser och stärker förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden. Det konstateras i...

  • Posted juni 14, 2023
  • 0
 • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

  Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till utökade befogenheter för polisen i gränsnära områden, förslagen ger polisen bättre förutsättningar att motverka olovlig vistelse och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Sverige har problem med både olovlig vistelse och gränsöverskridande...

  • Posted februari 18, 2023
  • 0
 • Forskare intervjuar flickor och unga kvinnor i särskilt utsatta områden

  Gäng och våld dominerar bilden av så kallade särskilt utsatta områden. Forskare har nu fått 3,8 miljoner kronor av Forte för att intervjua unga kvinnor och flickor i bostadsområdena, de som för det mesta inte är del...

  • Posted november 2, 2021
  • 0
 • Klart med utlysningar som stärker kommuner och områden

  Nu öppnar utlysningarna för att söka stöd som ska stärka 30 landsbygdskommuner och 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Det ena stödet vänder sig till 30 landsbygdskommuner som har utmaningar med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå,...

  • Posted juni 27, 2018
  • 0