All posts tagged "Omsorg"

 • Ny rapport om sociala tjänstehundar

  Sociala tjänstehundar arbetar tillsammans med sin förare, med så kallade hundunderstödda insatser, inom framförallt skola, vård och omsorg. En ny rapport belyser dessa hundteams arbete och hur det kan påverka hundarnas välfärd, samt lyfter fram otydligheter i...

  • Posted februari 8, 2022
  • 0
 • Viktigt att vaccinationstäckningen fortsätter öka bland personal i skola, vård och omsorg

  Medarbetare inom skola, vård och omsorg har vaccinerat sig mer eller i lika hög grad som befolkningen generellt. Men det är fortsatt viktigt att fler vaccinerar sig, till exempel yngre lärare och personal på särskilda boenden och...

  • Posted september 3, 2021
  • 0
 • Få söker återhämtningsstöd för personal inom vård och omsorg

  Fram till den 1 september kan kommuner och regioner ansöka om att få del av regeringens återhämtningsbonus på 295 miljoner. Syftet är att stärka personal inom vård och omsorg och att förebygga ohälsa. Men än så länge...

  • Posted augusti 14, 2021
  • 0
 • Covid-19 vanligast bland yrkesgrupper inom vård och omsorg

  Generellt syns inga stora skillnader mellan olika yrkesgrupper, men vård- och omsorgspersonal har haft en högre förekomst av covid-19. Samtidigt återfinns flest IVA-vårdade bland personer inom övriga yrken som har många kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten har...

  • Posted februari 11, 2021
  • 0
 • Mycket bra att människor med personlig assistans får vaccin snabbt

  Tisdag 29 December 2020 blev det klart att personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska erbjudas vaccin i fas 2, den andra...

  • Posted januari 3, 2021
  • 0
 • Regeringens 10 miljarder – en liten del behöver gå till astmavården

  Regeringen berättade idag att man i två ändringsbudgetar för 2020 avsätter ytterligare 10 miljarder kronor för att täcka extra kostnader för sjukvård och omsorg i samband med pandemikrisen. Astma- och Allergiförbundet välkomnar dagens besked i en situation...

  • Posted november 4, 2020
  • 0
 • Stor satsning för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

  1,5 miljoner i stimulansmedel möjliggör stor satsning på kompetensutveckling av personal och fortsatt implementering av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Kumla kommun. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det...

  • Posted juni 17, 2020
  • 0
 • Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg...

  • Posted mars 28, 2020
  • 0
 • Fler larm om stress i omsorgen

  Antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket ökar kraftigt inom vård och omsorg. Störst är ökningen i äldreomsorgen där det skett en fördubbling på två år, visar Dagens Samhälles granskning.  Dagens Samhälle har gått igenom statistik över anmälningar...

  • Posted april 8, 2018
  • 0
 • Underskotten växer i välfärden

  De som tar makten efter valet kommer att möta en tuff verklighet. Fortsätter dagens utveckling saknas 62 miljarder till vård, skola och omsorg vid mandatperiodens slut, visar Dagens Samhälles granskning. Kommuner och landsting har länge ökat resurserna...

  • Posted februari 16, 2018
  • 0