All posts tagged "Ordförande"

 • EU-kommissionens ordförande besökte skogsindustrin i Sverige

  Fredagens besök av Ursula von der Leyen i Sverige, var en välkommen och viktig möjlighet till dialog om skogsbaserad produktion. Skogsnäringen har en naturlig roll i utvecklingen av en europeisk cirkulär bioekonomi, och i stärkandet av EU:s...

  • Posted januari 21, 2024
  • 0
 • Sverige tar över som ordförande i Nordiska ministerrådet

  Måndag 1 januari inleddes 2024 för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Programmet för Sveriges ordförandeskap utgår ifrån visionen, att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år...

  • Posted januari 4, 2024
  • 0
 • Cecilia Albertsson ny ordförande i kommunstyrelsen

  Cecilia Albertsson tar över rollen som ordförande i kommunstyrelsen. I fredags blev det formellt klart att Cecilia Albertsson (M) blir ny ordförande i kommunstyrelsen. Till vice ordförande valdes Lars-Göran Zetterlund (C) och 2:a vice ordförande, tillika oppositionsråd,...

  • Posted juni 5, 2023
  • 0
 • Kent Persson vald till ny ordförande

  Kent Persson valdes den 30 maj till ny styrelseordförande för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Kent Persson har en bakgrund som partisekreterare för Moderaterna 2012-2015 och var innan dess kommunalråd i Örebro. Kent är idag bland annat samhällspolitisk...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • Nina Höijer har valts till ordförande i Tåg i Bergslagen

  Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns kollektivtrafiknämnd, har valts till ny ordförande i Tåg i Bergslagen. – Tåg i Bergslagen är en viktig aktör på den mellansvenska järnvägen som knyter samman de fyra länen Örebro,...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Svenskt Ambulansflyg har inlett mandatperioden 2023–2027

  Svenskt Ambulansflyg har inlett mandatperioden 2023–2027, vid ett första sammanträde med nyvalda fullmäktigeledamöter utsågs förbundsfullmäktiges ordförande och vice ordföranden. Vid sammanträdet valdes även förbundets styrelse. Fredag den 14e april utsågs styrelseordförande och två vice ordföranden. – Jag...

  • Posted april 15, 2023
  • 0
 • Landets bilverkstäder i EU:s händer

  Som EU:s ordförandeland i 6 månader leder nu Sverige arbetet i EU:s ministerråd och en av frågorna det är viktigt att vi bevakar är att EU tar rätt beslut för att säkra rättvisa konkurrensvillkor för våra bilverkstäder...

  • Posted januari 4, 2023
  • 0
 • Tom Persson (SD) presenterar sig

  Tillväxtnämndens nye ordförande Tom Persson (SD) presenterar sig. SD, M och LPO tar över kulturpolitiken i Lindesbergs kommun när de tre partierna – med stöd av KD och L – får majoritet i Tillväxtnämnden. Tom Persson (SD) är...

  • Posted november 28, 2022
  • 0
 • Manskören Harmoni i Lindesberg byter ordförande

  Christian Kokvik har valts till ny ordförande för Manskören Harmoni i Lindesberg, Christian har varit vice ordförande under de 13 år som Roland Hellsing varit ordförande. Roland fortsätter att arbeta med ekonomihantering, marknadsföring och administration för kören....

  • Posted augusti 18, 2022
  • 0
 • Byte av kommunstyrelsens ordförande i Nora kommun

  1 december fick Nora kommun en ny ordförande för kommunstyrelsen. Det är Solveig Oscarsson (S) som tillträtt, samtidigt som Tom Rymoen (M) lämnat uppdraget. Det är tredje gången under mandatperioden som kommunstyrelsen byter ordförande, enligt en uppgörelse...

  • Posted december 3, 2021
  • 0