Byte av kommunstyrelsens ordförande i Nora kommun

By on 3 december, 2021

1 december fick Nora kommun en ny ordförande för kommunstyrelsen. Det är Solveig Oscarsson (S) som tillträtt, samtidigt som Tom Rymoen (M) lämnat uppdraget.

Det är tredje gången under mandatperioden som kommunstyrelsen byter ordförande, enligt en uppgörelse mellan socialdemokrater och allianspartier för mandatperioden.

– Det här var min sista gång som kommunstyrelseordförande, det har varit ett givande och väl fungerande samarbete genom att byta ordförande vartannat år, säger Tom Rymoen.

– Jag vill tacka Tom för det goda samarbetet under året, vi ser framemot att fortsätta arbeta utifrån vår gemensamma politiska plattform för att fortsätta utveckla Nora kommun, säger Solveig Oscarsson.

Skiftet av ordförandeskapet i kommunstyrelsen medför också  byte av ordförande i två utskott. Under år 2022 kommer Solveig Oscarsson att vara ordförande i ledningsutskottet och barn- och ungdomsutskottet medan Tom Rymoen kommer att vara ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och socialutskottet.

Örebro län
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login