All posts tagged "Patient"

 • Här opereras cancertumören bort ur hjärnan medan patienten är vaken

  En sax, en helikopter, en tiger…. På en skärm i en operationssal dyker nya bilder upp framför patienten som får svara på vad den ser. Det kan se ut som en enkel övning, men en del av patientens...

  • Posted maj 15, 2024
  • 0
 • Genombrott för ALS-forskningen

  Genombrott för ALS-forskningen, ny genterapimedicin bromsar sjukdomsförloppet hos svensk patient. Ett genombrott har skett i forskningen om sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS). Forskare vid Umeå universitet rapporterar att sjukdomsförloppet hos en patient, med en särskilt aggressiv form av...

  • Posted april 18, 2024
  • 0
 • Syrgasbehovet hos covidpatienter kan vara lägre än man tidigare trott

  En ny studie som letts av forskare vid Uppsala universitet visar att syrgasbehovet hos varje enskild allvarligt sjuk covid-19-patient kan vara lägre än vad man trott. Studien gjordes i Sörmland under pandemins första våg 2020 och såväl...

  • Posted januari 23, 2022
  • 0
 • Lokala team tar vården ett steg närmare patienten – genom bättre strukturer för samverkan

  Patienten är ett gemensamt ansvar – och med det som utgångspunkt har man i den norra länsdelen arbetat med att förbättra den lokala samverkan mellan region och kommuner. Lokala team har skapats för att mer aktivt lyfta...

  • Posted september 6, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Posted juni 14, 2020
  • 0
 • Sjukvården ska anpassas efter patientens vårdbehov och läkarbesök ske när det behövs

  Svenska Läkaresällskapet (SLS) är i sitt remissvar på ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” (SOU 2019:42) positivt till flera av förslagen i utredningen. Men framhåller vikten av ett ordnat införande av digital vård...

  • Posted januari 24, 2020
  • 0
 • ​Begränsad beslutsrätt om patientens vård kan vara bra

  I Sverige har vårdpersonal begränsad rätt att ge somatisk vård till en person som inte vill ha hjälp. Det är inte tillåtet ens om patienten på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar saknar förmågan att förstå vad...

  • Posted januari 19, 2019
  • 0
 • Ny studie: Patienter med svår astma träffar sällan en läkare

  Ny studie: Patienter med svår astma träffar sällan en läkare trots att varannan patient har en okontrollerad sjukdom. Tisdagen den 1 maj infaller världsastmadagen, en dag som syftar till att uppmärksamma och informera om astma, en av...

  • Posted april 28, 2018
  • 0
 • Ökad motion efter hjärtinfarkt kan rädda liv

  Patienter som ökade sin fysiska aktivitet efter hjärtinfarkt halverade sin risk att dö, det visar en studie på drygt 22 000 patienter som genomförts av Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs...

  • Posted april 25, 2018
  • 0
 • Patienterna upplever ett gott bemötande och hög tillgänglighet på akuten

  Patienterna vid länets akutmottagningar anser i stor utsträckning att de bemöts med respekt och värdighet, även tillgängligheten till akuten får gott omdöme när patienterna får säga sitt. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, senaste nationella patientenkät. I...

  • Posted mars 1, 2017
  • 0