Alla inlägg taggade "Patienter"

 • Region Örebro län planerar mottagning för patienter med postcovid i höst

  De allra flesta som varit sjuka i covid-19 tillfrisknar spontant eller med hjälp av egenvård. Men det finns personer med långvariga symtom, så kallad postcovid, som behöver hjälp av vården för att komma tillbaka efter sjukdomen. Nu...

  • Skrivet juni 30, 2021
  • 0
 • Satsning på akuta hembesök i Örebro förbättrar för både patienter och vården

  Äldre personer i Örebro, med många bakomliggande sjukdomar, erbjuds nu akuta hembesök. Satsningen är ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro kommun och har visat sig minska belastningen på akutmottagningen – och öka patienternas välmående. 85...

  • Skrivet november 26, 2020
  • 0
 • Ny teamsamverkan ger god effekt för dialysmottagningens patienter

  När dietisterna insåg att apparaten som dialysmottagningen i Lindesberg mäter torrvikt med, även mäter patientens fett och muskelvolym var det starten på ett utvecklat samarbete där patienten i slutänden är den stora vinnaren. En patient med nedsatt...

  • Skrivet juni 25, 2019
  • 0
 • Trycksår i vården minskar – Örebro fick ner antalet anlagda trycksår till noll

  Allt färre patienter i vården har trycksår. Det visar den senaste mätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ett exempel är lungmedicinska vårdavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Där fick man ner antalet anlagda trycksår till noll. Varje år...

  • Skrivet april 17, 2019
  • 0
 • Ett lyft för patienter och ambulanspersonal på Karlskoga lasarett

  På Karlskoga lasarett finns en lång tradition av gediget kvalitets- och utvecklingsarbete. På lasarettets ambulansavdelning bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet och engagemang från samtliga medarbetare. Något som medfört att ambulanspersonalen fått vara med och...

  • Skrivet januari 30, 2019
  • 0
 • Oacceptabelt att statliga tandvårdsbidrag inte kommer patienterna till del

  Det är tandvårdens såväl som hälso- och sjukvårdens uppgift att informera patienter om att de kan ha rätt att söka tandvårdsstöd. Trots det når inte informationen fram till de patienter som berörs av den. En ny undersökning...

  • Skrivet januari 20, 2019
  • 0
 • Nationell satsning på precisionsmedicin ska ge fler patienter rätt behandling i rätt tid

  Nu växlar Sverige upp arbetet med precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och skapar ökade möjligheter för Sverige som ett attraktivt land...

  • Skrivet november 20, 2018
  • 0
 • Invigning av tyreoideacentrum

  Den 10 september invigs tyreoideacentrum som är en ny länsgemensam mottagning för patienter med sjukdom eller misstänkt sjukdom i sköldkörteln (tyreoidea) och bisköldkörtlarna (paratyreoidea). Karin Sundin (S) regionråd, klipper bandet vid invigningen. Hälsa | Lokalt Örebronyheter

  • Skrivet september 7, 2018
  • 0
 • ​Läkarförbundet lanserar sex nya filmer med patienten i huvudrollen

  Vi besöker primärvården, sjukhus och annan verksamhet. Vi får en tydlig inblick i patientens resa. Genom deras historier får tittaren möjlighet att förstå vad som har lett till en förändring. Szimone Robertsson 21 år är först ut. Hon...

  • Skrivet juli 2, 2018
  • 0
 • Risk att patienter inte bedöms efter samma kriterier

  Den manual som många länder bedömer psykiska sjukdomar utifrån är etnocentrisk och utgår från ett västerländskt perspektiv. Trots att manualen reviderats med intention att ges ”en större kulturell känslighet”. Det visar Anna Bredström vid Linköpings universitet i...

  • Skrivet juni 10, 2018
  • 0