All posts tagged "Patienter"

 • Patienter testas som en försiktighetsåtgärd på Folktandvården Karlskoga

  16 patienter testas som en försiktighetsåtgärd på Folktandvården Karlskoga. Folktandvården i Karlskoga upptäckte att tandborttagningsinstrument som var körda i diskmaskin och steriliserade, uppvisade kvarstående orenheter som skulle kunna vara blod dvs patienter kan ha utsatts för möjlig smitta....

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Fler vårdadministratörer ger mer tid för patienterna

  Fler vårdadministratörer i Region Örebro ger mer tid för patienterna, det är brist på vårdadministratörer i Örebro län. Det leder till att läkare och sjuksköterskor behöver lägga mer tid på administration i stället för att ägna sig...

  • Posted maj 7, 2023
  • 0
 • Nu lanseras forskarens innovation brett

  Patienter mår bättre och får vård på rätt nivå, nu lanseras forskarens innovation brett. Ulrica Nilsson, professor i omvårdnadsvetenskap, och Elin Grek, projektledare, gör sig redo för att lansera Rapp på bred front i Sverige. – Rapp är...

  • Posted maj 4, 2023
  • 0
 • De flesta patienter är nöjda efter besök på akutmottagningarna

  De flesta patienter är nöjda efter besök på akutmottagningarna, de allra flesta patienterna som besökt akutsjukvården i länet är nöjda och anser att deras behov av vård har blivit omhändertaget. Det visar resultatet av den Nationella Patientenkäten...

  • Posted mars 9, 2023
  • 0
 • Bättre val av läkemedel kan minska risken att dö

  Bättre val av läkemedel kan minska risken att dö för patienter som har både typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar, det framkommer av ny forskning. – Resultatet visar på vikten av personcentrerad behandling, säger Johan Jendle, professor i medicin...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • Patienter uppskattar Habilitering och hjälpmedel

  Patienter uppskattar Habilitering och hjälpmedel i Region Örebro län. Under hösten 2022 genomförde Sveriges kommuner och regioner, SKR en nationell patientenkät, NPE inom Habilitering och hjälpmedels verksamheter. Resultaten för Region Örebro län visar att patienterna och besökarna är...

  • Posted februari 27, 2023
  • 0
 • ”Fel” läkemedel hade god effekt på patienter

  ”Fel” läkemedel hade god effekt på patienter med schizofreni. Ett läkemedel mot andra sjukdomar visade sig ha god effekt på patienter med schizofreni, som inte blivit påtagligt bättre med traditionell behandling. Susanne Bejerot, professor i psykiatri, har lett...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Patienter på USÖ utsatta för bedrägeriförsök

  Under tisdagen har flera patienter på Universitetssjukhuset Örebro blivit uppringda av en person som utger sig för att vara läkare. Under samtalets gång har patienterna uppmanats att bekräfta sin identitet genom att logga in på sin bankdosa...

  • Posted december 13, 2022
  • 0
 • Forskare vill öka delaktigheten

  Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter, patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. – Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt...

  • Posted november 26, 2022
  • 0
 • Läkare larmar om vårdplatsbrist i Örebro län

  En av fem läkare i Örebro tvingas varje vecka skicka hem patienter för tidigt, på grund av vårdplatsbristen, det visar en undersökning från Sveriges läkarförbund. Många patienter i länet får därmed inte den vård som de utifrån...

  • Posted november 9, 2022
  • 0