Falska läkemedel ett hot mot patienter och sjukvården

By on 12 februari, 2024
Alla läkemedel verifieras för äkthetskontroll innan de lämnas ut till patient.
Bild: e-Verifikation

Förfalskade läkemedel är ett stort problem i många delar av världen, även i Europa är förfalskade läkemedel i apoteksledet ett hot som behöver motverkas. Därför har alla läkemedelsförpackningar inom EU sedan 2019, en säkerhetsförsegling och märkning med en unik 2D-kod som kontrolleras i en europeisk databas.

Nu fyller EU-förordningen och e-verifikationssystemet fem år.

Förfalskade läkemedel på godkända apotek är inte är ett problem i Sverige idag. Men det proaktiva arbetet och införandet av e-verifikationssystem har likväl varit viktigt för en trygg och säker läkemedelsförsörjning. Sverige var ett av de pådrivande länderna inom EU för utökad säkerhetsmärkning av läkemedel och idag har vi ett av Europas säkraste system för läkemedelsdistribution. Den svenska delen av e-verifikationssystemet hanteras av e-VIS.

– Under de här fem åren har inga förfalskade läkemedel upptäckts i den svenska läkemedelsförsörjningen och så måste vi säkerställa att det fortsätter att vara, säger Kristina von Sydow, vd för e-VIS.

När apotek och partihandel kontrollerar läkemedlen blir de varnade om det skulle dyka upp ett förfalskat läkemedel, eller om någon skulle vara på väg att lämna ut ett redan expedierat eller destruerat läkemedel. Det blir ytterligare en kvalitetskontroll i läkemedelshanteringen.

Nu fem år efter förordningens införande är 1 549 platser uppkopplade mot systemet i Sverige, och cirka 1 miljon transaktioner sker dagligen i systemet. Under det senaste året har e-VIS tillsammans med apotek, sjukvård, distributörer och läkemedelsföretag ombesörjt enskilda utredningar av omkring 1 000 förpackningar som av olika anledningar orsakat varningar och larm.

– Alla kan bidra till en fortsatt trygg läkemedelsförsörjning. När man köper läkemedel på ett digitalt apotek bör man kontrollera att det är ett godkänt apotek genom att klicka på den särskilda symbol som alla apotek måste ha, säger Kristina von Sydow.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: e-Verifikation

You must be logged in to post a comment Login