Alla inlägg taggade "Positiva"

 • Kulturföreningar i Lindesberg positiva till allaktivitetshus i Stadsskogsskolan

  Flera kulturföreningar i Lindesberg är positiva till förslaget att skapa ett allaktivitetshus i delar av Stadsskogsskolan – dels för att få lokaler till den egna verksamheten, dels för att bredda sig genom samarbeten med andra verksamheter. ”Det...

  • Skrivet juni 7, 2022
  • 0
 • Nationell telefonlinje för våldsutövare visar på positiva resultat

  Det finns ett utbrett behov i hela landet av telefonlinjen Välj att sluta, som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, och telefonlinjen fyller sin funktion – den stora majoriteten...

  • Skrivet april 12, 2022
  • 0
 • Pandemin har gjort svenskarna mer positiva till att starta eget

  Drygt var tredje anställd i Sverige har drömt om att starta eget. Under pandemin har drömmarna blivit mer påtagliga och fler är nu positiva till att våga ta steget. Egenföretagarna upplever sig också ha ett lyckligare arbetsliv...

  • Skrivet oktober 10, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juni 14, 2020
  • 0
 • Nio av tio kommuntoppar positiva till EU

  Nio av tio kommunstyrelseordförande anser att det svenska EU-medlemskapet har varit bra för deras kommun, det är en klart högre andel än för fem år sedan. Inför söndagens EU-val har Dagens Samhälle frågat landets kommunstyrelseordförande hur de...

  • Skrivet maj 24, 2019
  • 0