All posts tagged "Reform"

 • Bris välkomnar en total reform av statlig tvångsvård för barn

  Nu meddelar regeringen att den tillsätter en utredning, om en total reform av den statliga barn- och ungdomsvården. Utredaren ska bland annat lämna förslag om en ny organisation, och göra barn och unga delaktiga i arbetet. Bris...

  • Posted februari 6, 2024
  • 0
 • Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser

  Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid, barns rättigheter rätt och principen om barnets bästa är prioriterade frågor för regeringen. Ambitionen...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Skärpta straff för att stärka brottsoffer och skydda samhället

  Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en omfattande översyn av straffskalorna och reformera påföljdssystemet, syftet med uppdraget är att straffskalorna på ett bättre sätt än i dag ska återspegla brottens allvar. Det handlar om...

  • Posted juli 21, 2023
  • 0
 • Reform stärker våldsutsatta i skyddat boende

  Personer som bor på skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper, nu föreslår regeringen en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende. Genom ett nytt regelverk möjliggörs...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0
 • Inställd reform har kostat bilister 45 miljarder kronor

  År 2007 infördes skatt på trafikförsäkringen som del av en reform för att omfördela kostnaden för trafikskadade, men reformen blev aldrig av och kvar blev skatten på 32 procent som fram till 2022 gett staten en intäkt...

  • Posted januari 14, 2023
  • 0
 • Inställd reform har kostat bilister 45 miljarder kronor

  År 2007 infördes skatt på trafikförsäkringen som del av en reform för att omfördela kostnaden för trafikskadade. Men reformen blev aldrig av och kvar blev skatten på 32 procent som fram till 2022 gett staten en intäkt...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Omfattande brister i underlagen till mer än varannan reform

  Majoriteten av de största reformerna i Sverige under 2000-talet har baserats på underlag med betydande brister. Av de reformer som har gått att utvärdera är det bara hälften som uppnått sina mål eller förväntade effekter, visar Riksrevisionens...

  • Posted juni 7, 2022
  • 0
 • Reformerat reseavdrag minskar fusket och klimatutsläppen

  Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor. Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikandelen, minska det omfattande fusket, jämna ut de regionala skillnaderna i Sverige, öka...

  • Posted oktober 23, 2021
  • 0
 • En reformering för de som inte behöver den

  I en ny rapport från IFAU ifrågasätts själva grunden för reformeringen av Arbetsförmedlingen och våra farhågor besannas; de som står långt från arbetsmarknaden ser ut att missgynnas och arbetslösa utanför tätorter kan komma att bli lämnade utan...

  • Posted april 23, 2021
  • 0
 • Nu utökar vi Åternyttan

  Genom Åternyttan har örebroarna möjlighet att lämna saker för återanvändning, istället för att kasta det som avfall. Nu utökar vi med ytterligare tre föreningar som bemannar Åternyttan. Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral har tidigare bemannats av personal från...

  • Posted maj 2, 2018
  • 0