All posts tagged "Regionbuss"

 • Länstrafiken byter tidtabell den 9 december för både region- och stadsbussar

  Från och med den 9 december byter Länstrafiken till en ny tidtabell. Det gäller för både region- och stadsbussar. Vid bytet av tidtabell sker både större och mindre förändringar. Bland annat byter flera hållplatser namn och linjesträckningar...

  • Posted november 8, 2018
  • 0
 • Ny busstidtabell från den 18 juni

  Den 18 juni byter Länstrafiken tidtabell till sommartidtabell för både region- och stadsbussar. Länstrafiken kommer att genomföra några större justeringar med bland annat förändrade linjesträckningar och mindre justeringar som exempelvis justerade avgångstider. Förändringarna genomförs för att busstrafiken ska...

  • Posted april 12, 2018
  • 0
 • Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för både stad- och regionbuss

  Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för stads- och regionbussar inom Örebro län, den nya tidtabellen kommer att gälla till 17 juni 2018. Länstrafiken kommer att genomföra både mindre justeringar i bland annat avgångstider och också större...

  • Posted november 22, 2017
  • 0
 • Länet | Förstärkt busstrafik i västra länsdelen

  Busstrafiken i västra länsdelen ska förstärkas och förändringen planeras träda i kraft i augusti 2016. Främst handlar det om att stärka trafiken med express- och regionbussar, men också att ställa om många befintliga skolskjutsar till regional kollektivtrafik....

  • Posted februari 27, 2015
  • 0