All posts tagged "Remissvar"

 • Mer behövs för att stärka barns rättigheter

  Rädda Barnen har svarat på remissen Tryggare hem för barn (SOU 2022:71). Utredningen har haft i uppdrag att se över delar av föräldrabalkens regler om vårdnadsöverflyttning och adoption för barn placerade i familjehem. Utredningen har även sett...

  • Posted maj 10, 2023
  • 0
 • Hög tid att agera på elpriserna

  I torsdags lämnade Småföretagarnas Riksförbund sitt remissvar avseende regeringens senaste paket för att komma åt de höga elpriserna. Det handlar om införande av ny EU-förordning med goda ambitioner och som kan ses som ett steg i rätt...

  • Posted januari 8, 2023
  • 0
 • Bris kritisk till vistelseförbud för barn

  Den 28 maj 2021 gav socialminister Lena Hallengren socialdepartementet i uppdrag att utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden. Bris...

  • Posted september 6, 2022
  • 0
 • FAR välkomnar ökad digitalisering av finansiell rapportering

  För räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens så kallade ESEF-förordning.  Med anledning av...

  • Posted augusti 3, 2020
  • 0
 • Tillväxtutskottet med ansvar för kulturfrågor kan bli egen tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun

  De politiska partierna i Lindesbergs kommun är eniga i sina remissvar: Tillväxtutskottet (med ansvar för bland annat kulturfrågor) bör bli en egen tillväxtnämnd från 2021. Men det råder delade meningar om hur många ledamöter nämnden ska ha...

  • Posted juli 26, 2020
  • 0
 • Åtta län vill se ett utbyggt europeiskt transportnät

  De åtta länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om utbyggnaden av det europeiska transportnätet. För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Länen stödjer en förlängning av den...

  • Posted juli 10, 2019
  • 0
 • Surfa Lugnts remissvar om åldersgräns i nya dataskyddsförordningen

  I maj presenterade regeringens utsedda expertgrupp sin utredning om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som Surfa Lugnt nu skickat in remissvar till. Surfa Lugnt ställer sig bakom utredningens rekommendation om lägsta möjliga åldersgräns på internet 13 år, men...

  • Posted september 14, 2017
  • 0