All posts tagged "Screening"

 • Arbetsgivare uppmanas införa screening på arbetstid

  En av åtta förvärvsarbetare har någon gång hoppat över att gå på sin undersökning, när de fått kallelse till screening för cancer på grund av sitt jobb. Det visar en undersökning från Novus på uppdrag av Cancerfonden....

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Rädda fler liv med individanpassad screening

  Var tionde kvinna har mycket täta bröst. Det medför att en bröstcancer kan vara svår att upptäcka med mammografi. Bröstcancerförbundets rapport visar att hela nio av tio bröstradiologer är medvetna om att det är svårare att upptäcka...

  • Posted oktober 2, 2022
  • 0
 • Artificiell intelligens kan förbättra screeningen för bröstcancer

  Den första april fick Karin Dembrower ta emot sin doktorstitel med en avhandling om hur man med artificiell intelligens (AI) och algoritmer kan förbättra screeningen för bröstcancer. Med hjälp av nya algoritmer kan man hitta fall av...

  • Posted april 17, 2022
  • 0
 • Ny forskning kan påskynda införandet av screening för prostatacancer

  Tre läkare som forskar inom urologi och onkologi och en urologisjuksköterska är årets ambassadörer för Mustaschkampen. De stödjer Mustaschkampens arbete för att förbättra prostatacancervården. Några viktiga resultat har uppnåtts men mycket återstår. Screening för prostatacancer har inte...

  • Posted oktober 26, 2021
  • 0
 • Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

  Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper....

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • Fem regioner inför screening för tidig upptäckt av tjock och ändtarmscancer

  Med start i mars är Region Dalarna först ut av fem regioner som börjar införa allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm i år. Region Dalarna startar i mars, Skåne i maj, Örebro...

  • Posted februari 11, 2021
  • 0
 • Besvikna över Socialstyrelsens nej

  Igår måndag fattade Socialstyrelsen beslut om att inte rekommendera screening av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerdiagnos. Vi är naturligtvis oerhört besvikna. Utan att ännu ha tagit del av analysen så ifrågasätter vi hur Socialstyrelsen kan stå kvar vid...

  • Posted februari 13, 2018
  • 0
 • Världen – EU:s påtryckningar leder till kränkningar av flyktingar och migranters rättigheter

  EU har satt press på gränsländer såsom Italien att skärpa kontrollen av flyktingar och migranter som tar sig till landet. Det har i vissa fall lett till att människor har utsatts för illabehandling och/eller återsänts till sina...

  • Posted november 4, 2016
  • 0