Rädda fler liv med individanpassad screening

By on 2 oktober, 2022
Foto: Karolinska Institutet

Var tionde kvinna har mycket täta bröst. Det medför att en bröstcancer kan vara svår att upptäcka med mammografi. Bröstcancerförbundets rapport visar att hela nio av tio bröstradiologer är medvetna om att det är svårare att upptäcka tumörer hos kvinnor med täta bröst. I dag upptäcks två av tre tumörer med mammografi, men med individanpassad screening skulle fler cancrar hittas tidigare.

– Vi vill att alla kvinnor ska känna sig trygga med att de screenas med fungerande metoder. Därför välkomnar vi att Socialstyrelsen utreder frågan och uppmanar dem att införa individanpassad screening för kvinnor med svårundersökta bröst. Det kommer rädda liv, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Åtta av tio kvinnor vill veta sin risk

Bröstcancerrapporten 2022 visar att nära hälften av kvinnorna, 47 procent, har hört talas om täta bröst. Det är mer än dubbelt så många som i Bröstcancerförbundets granskning 2019, då endast 21 procent hade hört talas om att täta bröst. Åtta av tio kvinnor anger också att de skulle vilja ha information om sin risk att utveckla bröstcancer. I årets undersökning är det dubbelt så många kvinnor, 11 procent jämfört med 6 procent 2019, som anger att de vid mammografi fått information om att de har täta bröst. Detta trots att Socialstyrelsen ännu inte kommit ut med nya rekommendationer om hur riskgruppen med täta bröst ska informeras och undersökas.

– Medvetenheten om täta bröst som riskfaktor för bröstcancer är utbredd. Vi måste se till att kvinnor som vill få information om risk för bröstcancer får det. På så sätt kan de vara uppmärksamma på sin brösthälsa och göra medvetna livsstilsval, säger Susanne Dieroff Hay.

Varannan bröstradiolog vill införa nya rutiner

Bröstcancerförbundets granskning visar också att nio av tio radiologer är medvetna om att det är svårare att upptäcka bröstcancer hos kvinnor med täta bröst vid mammografi. Drygt hälften av de svarande bröstradiologerna, 55 procent, vill införa nya rutiner för att informera om brösttäthet om de får resurser. Tre av fyra bröstradiologer anger mer personal och större budget som förutsättning för att introducera kompletterande screeningmetoder.

– Idag finns det en större medvetenhet om riskfaktorer bland radiologer och fler undersökningstekniker att välja på. Det gör att allt fler ställer sig frågan om vi inte kan screena mer effektivt, säger Per Hall, professor vid Karolinska institutet.

Täta bröst en riskfaktor

I Sverige har drygt 40 procent av kvinnorna mellan 40–74 år så kallade täta bröst och omkring 10 procent har mycket täta bröst. Kvinnor med mycket täta bröst är drabbade på två sätt, de har 5–6 gånger högre risk att drabbas av bröstcancer och dessutom är deras mammografibilder extra svåra att tyda då den täta körtelvävnaden kan dölja en tumör.

Varje år drabbas omkring 8 000 kvinnor av bröstcancer. Att upptäcka en cancer tidigt förbättrar prognosen och möjligheten till framgångsrik behandling. Sverige har nu möjlighet att visa vägen inom tidig upptäckt av bröstcancer.

Bröstcancerförbundet vill därför: 

  • Att Socialstyrelsen rekommenderar individanpassning i det nationella mammografiprogrammet, så att screening med relevanta metoder och intervaller kan erbjudas till kvinnor med svårundersökta bröst och hög risk för bröstcancer.
  • Att regionerna får riktade anslag för att kunna erbjuda en individanpassad bröstcancerscreening.
  • Att alla kvinnor som vill ska få information om sin brösttäthet efter mammografi.

Bröstcancer i siffror:

  • Varje timme får en kvinna i Sverige beskedet bröstcancer
  • Nära 8 000 kvinnor och 60 män insjuknar årligen i bröstcancer
  • 80 procent lever 10 år efter diagnos
  • Två av tre tumörer upptäcks vid mammografiscreening
  • 40 procent av kvinnorna mellan 40–74 år har täta bröst och omkring 10 procent av kvinnorna har mycket täta bröst

Om Bröstcancerrapporten 2022

Årets Bröstcancerrapport belyser behovet av individanpassad screening för kvinnor med svårundersökta bröst. Rapporten bygger på resultat av två undersökningar och fem djupintervjuer. Den ena undersökningen, utförd i samarbete med Novus, bestod av 516 webbintervjuer med kvinnor mellan 40–74 år. Den andra undersökningen genomfördes av Bröstcancerförbundet och riktade sig till bröstradiologer. Frågor skickades till 36 bröstradiologer samt till 53 mottagare via radiologföreningen. Svarsfrekvensen var 38 procent. Undersökningarna genomfördes i maj 2022.

Så många kvinnor har mycket täta bröst

Antal kvinnor i respektive län som omfattas av bröstcancerscreening och bedöms ha mycket täta bröst, 40–74 år. Statistik från SCB:s statistikdatabas för befolkning, 2022-09-14.

Län Antal kvinnor med mycket täta bröst Kvinnor i länet 40–74 år, 2021
Blekinge län 3 300 33 214
Dalarnas län 6 100 61 261
Gotlands län 1 400 13 789
Gävleborgs län 6 200 61 505
Hallands län 7 200 71 839
Jämtlands län 2 800 27 605
Jönköpings län 7 300 72 829
Kalmar län 5 300 52 559
Kronobergs län 4 000 39 943
Norrbottens län 5 300 53 063
Skåne län 28 400 283 640
Stockholms län 48 300 483 308
Södermanlands län 6 300 63 112
Uppsala län 7 600 76 253
Värmlands län 6 000 59 957
Västerbottens län 5 400 54 454
Västernorrlands län 5 200 52 538
Västmanlands län 5 700 56 910
Västra Götalands län 35 000 351 660
Örebro län 6 200 62 096
Östergötlands län 9 400 93 734
Riket 212 400 2 125 269

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Bröstcancerförbundet

You must be logged in to post a comment Login