Arbetsgivare uppmanas införa screening på arbetstid

By on 9 oktober, 2023
Arkivbild

En av åtta förvärvsarbetare har någon gång hoppat över att gå på sin undersökning, när de fått kallelse till screening för cancer på grund av sitt jobb. Det visar en undersökning från Novus på uppdrag av Cancerfonden.

Tillsammans med fackförbund och företag uppmanar nu Cancerfonden arbetsgivare att införa screening på betald arbetstid.

Screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer är bland de mest effektiva sätten att upptäcka cancer i tid och beräknas rädda hundratals liv om året. Ändå väljer allt för många att inte gå på sina kallelser till undersökningar. I snitt uteblir 3 av 10 kvinnor från sin cellprovtagning för livmoderhalscancer och var femte kommer inte på sin mammografi för bröstcancer.   

— Vissa står över på grund av oro för vad en undersökning innebär eller oförståelse för vilken nytta den har. Men det finns också rent praktiska orsaker till att vissa uteblir. Man kan behöva resa långt för att göra undersökningen eller så har man ett jobb där läkarbesök inte är möjliga utan att riskera att det påverkar lönen, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.  

En undersökning, utförd av Novus på uppdrag av Cancerfonden, visar att 1 av 8 förvärvsarbetare någon gång valt att stå över sin screening på grund av sitt jobb. Och cirka 60 procent uppger att de skulle vara mer benägna att gå på sin screening om de fick göra det under arbetstid.

Nu uppmanar Cancerfonden tillsammans med fackförbunden Handels och Kommunal arbetsgivare att införa screening på arbetstid. Apotek Hjärtat med 4000 anställda och 400 apotek i landet står också bakom initiativet.  

— För oss på Hjärtat är det självklart att göra det vi kan för att våra medarbetare ska gå på de kontroller som sjukvården uppmanar till, och vi ger sedan länge möjlighet till ledighet utan löneavdrag för att gå på mammografi och gynekologisk eller urologisk kontroll. Tillsammans kan vi hjälpas åt för en så tidig upptäckt av cancer som möjligt, säger Monika Magnusson, vd på Apotek Hjärtat. 

Fackförbundet Handels ser frågan om screening på arbetstid som en jämlikhetsfråga för sina medlemmar.  

— Chansen att upptäcka och överleva cancer borde inte avgöras av ens möjlighet att ta ledigt från jobbet. Många av Handels medlemmar arbetar i yrken där man själv inte kan styra när man arbetar. Att fler arbetsgivare ger möjlighet att gå på screening under arbetstid vore därför mycket välkommet. Det kan vara livsavgörande för den enskilde och för företagen en investering i deras viktigaste resurs – medarbetarna, säger Linda Palmetzhofer, ordförande Handelsanställdas förbund.  

Ojämlik överlevnad 

Utvecklingen på cancerområdet är både hoppfull och oroande på samma gång. Allt fler drabbas av cancer, men samtidigt fortsätter dödligheten minska. Men ojämlikheten i vilka som insjuknar och vilka som överlever är stor och hör ihop med inkomst, utbildningsnivå och bostadsadress.  

— För att komma åt det här problemet finns inte en universallösning, istället krävs flera riktade insatser. Jag är otroligt glad över att näringslivet och fackliga organisationer här ser på vilket sätt de kan bidra för att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva. Att upptäcka cancer i tid ska inte vara en fråga om inkomst, tvärtom ska alla ha lika chans att överleva cancer oavsett vad de jobbar med, och var, säger Ulrika Årehed Kågström.

Om screening 

I Sverige finns idag tre nationella screeningprogram;  

  • Mammografi för bröstcancer
  • Cellprovtagning för livmoderhalscancer
  • Provtagning för tjock- och ändtarmscancer  

Syftet med screening är att upptäcka en cancer, eller förstadier till cancer, redan innan sjukdomen gett symtom. På så sätt ökar sannolikheten för mildare behandling och möjlighet till bot.  

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Cancerfonden

You must be logged in to post a comment Login