Alla inlägg taggade "Serviceresor"

 • Serviceresor lanserar ny förbättrad app och bokningssida

  Nu är det ännu lättare att boka färdtjänst och hantera sina övriga resor för alla som reser med Serviceresor. Region Örebro län har tagit fram en ny förbättrad app och bokningssida för att underlätta hanteringen av resorna....

  • Skrivet augusti 25, 2021
  • 0
 • Serviceresor återgår till samplanering 15 juli

  Under våren 2020 fattade Länstrafiken beslut om att slopa samplanering för alla Serviceresor, förutom skolskjuts, på grund av pandemin. I takt med att smittspridningen av Covid- 19 minskar och att majoriteten av våra kunder och förare nu...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Nio av tio är nöjda med serviceresorna i länet

  Nio av tio personer som reser med serviceresor i Örebro län är nöjda med den tjänst och den service de får, det visar den undersökning som Svensk kollektivtrafik låtit göra för år 2020. Undersökningen Barometern för Anropsstyrd...

  • Skrivet februari 9, 2021
  • 0
 • Hårt tryck på Serviceresor: ”Det kan bli en katastrofal situation i vinter”

  Antalet resor med Serviceresor i Örebro fortsätter att öka. Sedan i våras har resandet ökat från cirka 900 resor per dag till 2 800 resor per dag. På grund av pandemin får endast en resenär åka i...

  • Skrivet oktober 29, 2020
  • 0
 • Hårt tryck på serviceresor – försök undvika att åka under rusningstid

  Behovet av att åka med serviceresor i Örebro län har ökat kraftigt på bara några veckor. Antalet som vill åka har långt mer än fördubblats på kort tid och det kan medföra ökade väntetider. – Vi använder...

  • Skrivet september 8, 2020
  • 0
 • ​70 nya fordon när Transdevs dotterbolag fortsätter köra serviceresor i Region Örebro

  Den 1 juli klockan 00:00 avgick de första taxibilarna från depån i Örebro, Lindesberg, Karlskoga och Nora och markerar startskottet för det nya avtalet mellan Länstrafiken i Örebro och Transdevs dotterbolag, Lindbergs Buss. Intensiva förberedelser ligger till...

  • Skrivet juli 3, 2020
  • 0
 • Serviceresor slopar samplaneringen

  Region Örebro Län har beslutat att under en begränsad period upphöra med den så kallade samplaneringen inom Serviceresor förutom skolskjuts, beslutet togs den 24 april och tidsperioden är nu förlängd till 30 oktober. Beslutet om att upphöra...

  • Skrivet juni 4, 2020
  • 0
 • Slopad samplanering inom Serviceresor

  Länstrafiken har beslutat att under en begränsad period upphöra med den så kallade samplaneringen inom Serviceresor förutom skolskjuts. Det betyder att det från och med fredag den 24 april, i princip, inte kommer att vara fler än...

  • Skrivet april 22, 2020
  • 0
 • Ny rutin ska öka tryggheten

  Länstrafiken har infört en ny ärendehanteringsrutin för serviceresor i syfte att öka resenärernas trygghet och ge snabbare återkoppling på frågor och synpunkter. Den nya rutinen innebär också förbättrad möjlighet att analysera och systematiskt förbättra verksamheten. – Fördelarna...

  • Skrivet februari 22, 2017
  • 0
 • 60 procent av länets förare inom Serviceresor är nu certifierade

  I november 2015 startade Länstrafiken processen med att utbilda och certifiera de förare som kör Serviceresor i Örebro län. Syftet med förarcertifieringen är att succesivt höja kvalitén på länets Serviceresor. Nu har målet för 2016 nåtts –...

  • Skrivet december 28, 2016
  • 0