Alla inlägg taggade "Sexuell hälsa"

 • Cancerpatienter ska få bättre stöd för sexuell hälsa

  Många cancerbehandlingar påverkar sexualitet och sexuella funktioner negativt. Men frågorna tas sällan upp i vården.Skamkänslor hos patienten och bristfällig information om koppling mellan sjukdomen/behandlingen och sexuell påverkan och är en orsak. På Akademiska sjukhuset görs nu en...

  • Skrivet december 7, 2018
  • 0
 • Sida satsar 400 miljoner kronor på sexuell hälsa i södra och östra Afrika

  Hiv och aids fortsätter att vara det största hotet mot människors liv och hälsa i stora delar av Afrika. En stor och samlad insats behövs. Idag presenterar Sida därför en satsning på 400 miljoner kronor på att...

  • Skrivet december 6, 2017
  • 0
 • Lokalt | Utbildning ska ge ökad kunskap om mäns sexuella hälsa

  Personalen på Region Örebro läns ungdomsmottagningar ska få bättre kunskap om andrologi, mäns sexuella hälsa. Detta genom en utbildning som efterfrågats av personalen och som är en viktig del i arbetet för en mer jämställd vård i...

  • Skrivet april 22, 2015
  • 0