Lokalt | Utbildning ska ge ökad kunskap om mäns sexuella hälsa

Av på 22 april, 2015

Personalen på Region Örebro läns ungdomsmottagningar ska få bättre kunskap om andrologi, mäns sexuella hälsa. Detta genom en utbildning som efterfrågats av personalen och som är en viktig del i arbetet för en mer jämställd vård i regionen.

Region Örebro län genomför nu en utbildning för personalen i mäns sexuella hälsa. Utbildningen ska ge mer kunskap i ämnen som det manliga könsorganet, erektionsproblem och andra sjukdomar och besvär som påverkar mäns hälsa. Det är länets ungdomsmottagningar som efterfrågat utbildningen för att bättre kunna bemöta unga män.

Den här utbildningen är en viktig del i Region Örebro läns arbete för en mer jämställd vård, säger Jenny Steen (S), regionråd och ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Här är ett område där fokus främst legat på kvinnors hälsa, genom att öka personalens kompetens ska vi nu kunna tillgodose mäns särskilda behov bättre.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in