All posts tagged "Skillnader"

 • Stora skillnader mellan regionerna

  Vaccinationstäckningen hos äldre varierar stort i landets olika regioner. Effektiv informationspridning, god tillgänglighet till vaccination, enkla bokningsförfaranden och personliga kallelser är faktorer som påverkar positivt. I Sverige har vaccinationsinsatsen mot covid-19 generellt varit framgångsrik. En hög andel...

  • Posted maj 20, 2024
  • 0
 • Kraftiga skillnader i vaccinationstakten mot livmoderhalscancer

  Kraftiga skillnader i vaccinationstakten mot livmoderhalscancer, långsammaste regionen riskerar missa målet med nio år. Genom att vaccinera tillräckligt många kvinnor födda 1994-1999 mot HPV innan utgången av 2024, kan Sverige bli först i världen att utrota livmoderhalscancer. Men...

  • Posted maj 11, 2024
  • 0
 • Stora skillnader i ärftlighet för våra vanligaste ryggsjukdomar

  Operation för spinal stenos eller diskbråck är de vanligaste ryggoperationerna i Sverige, i båda fallen är det nerver som har kommit i kläm i ryggen. Det finns stora skillnader i ärftlighet mellan dessa sjukdomar, det visar ny...

  • Posted april 28, 2024
  • 0
 • Hundratusentals personer saknar en nära vän

  Hundratusentals personer i Sverige har ingen nära vän, visar ny statistik från SCB. Det finns tydliga skillnader mellan könen, och utifrån människors bakgrund och utbildningsnivå. I Sveriges befolkning 16 år och uppåt saknar uppskattningsvis 664 000 personer en...

  • Posted april 23, 2024
  • 0
 • Stora regionala skillnader i kommunalt stöd till brottsofferjourer

  Brottsofferjouren Sverige (BOJ) har genomfört sin årliga kartläggning av kommunernas bidrag till brottsofferjourer runt om i landet. Resultaten från årets undersökning visar på regionala variationer i stödet till brottsoffer. Trots detta är det glädjande att antalet jourer...

  • Posted mars 26, 2024
  • 0
 • Rapport om samhällsfastigheter visar på stora skillnader

  Ny rapport om samhällsfastigheter visar på stora skillnader, i vem som hyr från privata fastighetsföretag. Kommuninvest publicerar idag den nya rapporten ”Samhällsfastigheter – Vem hyr vad ifrån vem?”, rapporten visar att drygt en fjärdedel av alla samhällsfastigheter...

  • Posted mars 19, 2024
  • 0
 • Stödet för ett svenskt Natomedlemskap skiljer sig tydligt

  Stödet för ett svenskt Natomedlemskap skiljer sig tydligt åt mellan olika befolkningsgrupper, visar ny statistik från SCB:s tidigare partisympatiundersökningar. Stödet är bland annat starkare bland äldre än yngre och bland personer med svensk än med utländsk bakgrund....

  • Posted februari 28, 2024
  • 0
 • Askersund näst sämst på jämställd upphandling

  Idag presenteras en ny kommunranking över jämställdhet, i upphandling och inköp som visar på stora skillnader. Bäst på att köpa in varor och tjänster från jämställda företag är Linköpings kommun. Här går över hälften av pengarna till...

  • Posted januari 24, 2024
  • 0
 • Fortsatt stora skillnader på läromedelsinköp

  Fortsatt stora skillnader på läromedelsinköp mellan Sveriges skolor. Inköp av läromedel ökar i Sverige, men från en låg nivå och skillnaderna är fortsatt stora. Endast 28 av landets 290 kommuner lägger mer än en procent av skolbudgeten på...

  • Posted december 23, 2023
  • 0
 • Stor regional ojämlikhet i risk för dödsolyckor

  En ny rapport från Riksförbundet M Sverige, påvisar stora regionala skillnader gällande risken att dö i vägtrafikolyckor. Storstadslänen och andra län i Svea- och Götaland har låga dödstal i förhållande till befolkningsmängd, medan skogslänen utmärker sig med...

  • Posted november 23, 2023
  • 0