Alla inlägg taggade "Skillnader"

 • Fortsatt stora skillnader i hälsa mellan grupper

  Hälsan skiljer sig åt mellan grupper och förbättras inte för alla. Covid-19-pandemin har också drabbat olika grupper i olika hög utsträckning, det visar den årliga rapporten om folkhälsans utveckling. Nu publicerar Folkhälsomyndigheten sin årligt återkommande rapportering kring...

  • Skrivet mars 23, 2021
  • 0
 • Museerna trygg plats under pandemin – stora skillnader på antal besök i landet

  Trots begränsat öppethållande och restriktioner på grund av pandemin har de svenska museerna i snitt nått 40 procent av besökstalen jämfört med samma period föregående år. Färre besök drabbar olika ekonomiskt men det sammanlagda bortfallet i sommar...

  • Skrivet september 19, 2020
  • 0
 • Ny forskningsstudie: Stora skillnader i åklagares kunskapsnivå

  Stora skillnader i åklagares kunskapsnivå när det gäller internetrelaterade sexualbrott mot barn skapar rättsosäkerhet. Vilken åklagare som driver ett ärende spelar en avgörande roll för hur internetrelaterade sexualbrott mot barn utreds. Det visar en ny forskningsstudie framtagen...

  • Skrivet februari 1, 2019
  • 0
 • Skillnader i ekonomi och fysik för damishockey i Sverige och Amerika

  Kvinnliga ishockeyspelare i Nordamerika har betydligt bättre ekonomiska förutsättningar samt bättre benstyrka och löpacceleration än svenska damishockeyspelare, som i gengäld har mindre kroppsfett, det visar Tommy Henriksson i en ny avhandling vid Umeå universitet. – De skilda...

  • Skrivet januari 11, 2018
  • 0
 • Stora skillnader i landet när det gäller skador på fornlämningar

  Nästan var sjätte lämning i skogen med spår av vår historia, har skadats i samband med skogsavverkning, visar Skogsstyrelsens senaste granskning. Samtidigt är skillnaderna mellan landsdelarna stora. Varje år följer Skogsstyrelsen upp hur fornlämningar och andra kulturmiljöer...

  • Skrivet juni 21, 2017
  • 0