Alla inlägg taggade "Småhus"

 • Priserna på småhus steg under första kvartalet 2021

  Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå så steg priserna med nästan 4 procent under första kvartalet 2021, jämfört med kvartalet innan. På årsbasis, första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020, har priserna stigit med...

  • Skrivet april 25, 2021
  • 0
 • Ny prognos – småhusboomen fortsätter resten av våren

  Mäklarsamfundets medlemmar tror på en fortsatt stark bostadsmarknad under årets andra kvartal. Framför allt gäller det villamarknaden. 65 procent av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under april till och med juni och 74 procent tror att efterfrågan...

  • Skrivet april 2, 2021
  • 0
 • Kraftig ökning i antalet sålda småhus

  Försäljningen på småhusmarknaden ökade rejält under årets tredje kvartal jämfört med samma period i fjol. Färska siffror visar att ökningen gäller för samtliga län i landet med ett undantag; Gotland. Totalt såldes det 18 981 småhus mellan...

  • Skrivet oktober 15, 2019
  • 0
 • Något fler sålda småhus – men nedgång i storstadskommunerna

  Antalet sålda småhus ökade under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Däremot är variationerna i landet stora. Storstadskommuner som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala visar negativa siffror jämfört med 2018. Antalet sålda småhus ökade...

  • Skrivet juli 11, 2019
  • 0
 • Ändrat beteende ger lägre inteckningsvolymer på småhusmarknaden

  Kvartalssiffror från Lantmäteriet visar att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå. Under årets första kvartal har det totala inteckningsbeloppet ökat med 74 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent. Det totala beloppet för inteckningar uppgår...

  • Skrivet april 19, 2019
  • 0
 • Omsättningen av småhus på fortsatt låg nivå

  Totalt såldes det 11 846 småhus under årets första kvartal. Motsvarande siffra för första kvartalet 2017 var 11 733 småhus. – Det är en blygsam ökning med en procent. Störst procentuell ökning skedde i Uppsala och Västernorrlands...

  • Skrivet april 12, 2019
  • 0
 • Mäklarna spår sjunkande priser under andra kvartalet

  Majoriteten av fastighetsmäklarna tror på sjunkande priser och svagare efterfrågan på både småhus- och bostadsrättsmarknaden under årets andra kvartal. 51 procent tror att småhusutbudet förblir oförändrat. Motsvarande andel för bostadsrätter är 38 procent. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges...

  • Skrivet april 9, 2019
  • 0
 • Minskad försäljning av småhus i Örebro län

  Trendbrott på småhusmarknaden – tydlig försäljningsökning under första kvartalet. Efter en svag ökning av antalet sålda småhus under sista kvartalet 2017 syns nu en starkare uppgång. Under årets första kvartal ökade antalet sålda småhus i genomsnitt med sju...

  • Skrivet april 13, 2018
  • 0
 • Försäljningen av småhus minskade under 2017

  Omsättningen på småhusmarknaden minskade i genomsnitt med tre procent under 2017. Allra mest minskade försäljningen i Västmanlands län, med 13 procent. Tack vare en hög omsättning i oktober och november skedde dock en svag uppgång under årets...

  • Skrivet januari 18, 2018
  • 0
 • Fortsatt minskad omsättning på småhusmarknaden

  Omsättningen på småhusmarknaden fortsätter att minska under tredje kvartalet förutom i Kronobergs, Gotlands och Norrbottens län där den i stället ökar. I genomsnitt minskar antalet sålda småhus med 7 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande...

  • Skrivet oktober 11, 2017
  • 0