All posts tagged "Småhus"

 • Ingen ljusning för bostadsbyggandet 2024

  De dystra tiderna för bostadsbyggandet fortsätter nästa år, enligt Byggföretagens konjunkturprognos påbörjas byggnationen av 23 600 lägenheter och småhus under 2024. Det kan jämföras med Boverkets behovsanalys om 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030....

  • Posted oktober 29, 2023
  • 0
 • Boverket ska ta fram underlag för ökat småhusbyggande

  Fler svenskar ska få möjlighet att uppfylla sina boendedrömmar om att bo i småhus. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att redovisa var det finns byggbar mark för småhus, och hur förutsättningarna för att bygga småhus skiljer...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Nytt bidrag för att effektivisera energin i småhus

  Nytt bidrag för energieffektivisering i el- eller gasuppvärmda småhus, från och med i dag den 3 juli kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges...

  • Posted juli 3, 2023
  • 0
 • Från juli kan man söka bidrag för effektivisering av energi

  Från och med den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus som värms upp med el eller gas, ansöka om bidrag för vissa energieffektiviserande åtgärder. Regeringen har beslutat att länsstyrelserna ska handlägga ett nytt...

  • Posted juni 28, 2023
  • 0
 • Räntehöjningarna sänker byggmarknaden

  Bostadsbyggandet sjunker till 25 500 påbörjade bostäder, i lägenheter och småhus under 2023. – Det är bottenkänning i nyproduktionen av både hyres- och bostadsrätter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Bedömningen 25 500 påbörjade bostäder är 13...

  • Posted april 10, 2023
  • 0
 • Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

  Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska handlägga ett nytt investeringsbidrag för energieffektivisering i småhus, syftet med bidraget är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet. Länsstyrelsen ska kunna ge investeringsbidrag för att byta ut...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Investeringarna i industrilokaler och i småhus ökade kraftigt under 2021

  Under förra året ökade de totala husbyggnadsinvesteringarna med 3 procent, mätt i påbörjade investeringar. Utvecklingen drevs främst av en kraftig ökning av nybyggda industrilokaler, som ökade med 60 procent jämfört med 2020. Enligt Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET...

  • Posted februari 28, 2022
  • 0
 • Stor aktivitet på småhusmarknaden – försäljningen ökade i samtliga län

  2021 var ett år med högtryck på fastighetsmarknaden. En färsk sammanställning från Lantmäteriet visar att omsättningen av småhus ökade i landets samtliga län. Sammantaget såldes under fjolåret drygt 75 800 småhus runt om i landet. – En...

  • Posted januari 15, 2022
  • 0
 • Tydlig ökning av antalet påbörjade småhus under 2021

  Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades det 20 procent fler lägenheter i småhus än under samma period 2020. Småhus Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades det 20 procent fler lägenheter i småhus än under samma period...

  • Posted januari 10, 2022
  • 0
 • Dags för höstens hämtning av grovavfall Kumla kommun

  Två gånger om året hämtar vi grovavfall vid alla småhus i Kumla kommun, nu är det dags för höstens hämtning som sker under veckorna 40 och 41. Vi tar inte betalt för hämtning av grovavfall utan det...

  • Posted oktober 3, 2021
  • 0