All posts tagged "Småhus"

 • Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

  Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska handlägga ett nytt investeringsbidrag för energieffektivisering i småhus, syftet med bidraget är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet. Länsstyrelsen ska kunna ge investeringsbidrag för att byta ut...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Investeringarna i industrilokaler och i småhus ökade kraftigt under 2021

  Under förra året ökade de totala husbyggnadsinvesteringarna med 3 procent, mätt i påbörjade investeringar. Utvecklingen drevs främst av en kraftig ökning av nybyggda industrilokaler, som ökade med 60 procent jämfört med 2020. Enligt Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET...

  • Posted februari 28, 2022
  • 0
 • Stor aktivitet på småhusmarknaden – försäljningen ökade i samtliga län

  2021 var ett år med högtryck på fastighetsmarknaden. En färsk sammanställning från Lantmäteriet visar att omsättningen av småhus ökade i landets samtliga län. Sammantaget såldes under fjolåret drygt 75 800 småhus runt om i landet. – En...

  • Posted januari 15, 2022
  • 0
 • Tydlig ökning av antalet påbörjade småhus under 2021

  Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades det 20 procent fler lägenheter i småhus än under samma period 2020. Småhus Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades det 20 procent fler lägenheter i småhus än under samma period...

  • Posted januari 10, 2022
  • 0
 • Dags för höstens hämtning av grovavfall Kumla kommun

  Två gånger om året hämtar vi grovavfall vid alla småhus i Kumla kommun, nu är det dags för höstens hämtning som sker under veckorna 40 och 41. Vi tar inte betalt för hämtning av grovavfall utan det...

  • Posted oktober 3, 2021
  • 0
 • Priserna på småhus steg under första kvartalet 2021

  Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå så steg priserna med nästan 4 procent under första kvartalet 2021, jämfört med kvartalet innan. På årsbasis, första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020, har priserna stigit med...

  • Posted april 25, 2021
  • 0
 • Ny prognos – småhusboomen fortsätter resten av våren

  Mäklarsamfundets medlemmar tror på en fortsatt stark bostadsmarknad under årets andra kvartal. Framför allt gäller det villamarknaden. 65 procent av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under april till och med juni och 74 procent tror att efterfrågan...

  • Posted april 2, 2021
  • 0
 • Kraftig ökning i antalet sålda småhus

  Försäljningen på småhusmarknaden ökade rejält under årets tredje kvartal jämfört med samma period i fjol. Färska siffror visar att ökningen gäller för samtliga län i landet med ett undantag; Gotland. Totalt såldes det 18 981 småhus mellan...

  • Posted oktober 15, 2019
  • 0
 • Något fler sålda småhus – men nedgång i storstadskommunerna

  Antalet sålda småhus ökade under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Däremot är variationerna i landet stora. Storstadskommuner som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala visar negativa siffror jämfört med 2018. Antalet sålda småhus ökade...

  • Posted juli 11, 2019
  • 0
 • Ändrat beteende ger lägre inteckningsvolymer på småhusmarknaden

  Kvartalssiffror från Lantmäteriet visar att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå. Under årets första kvartal har det totala inteckningsbeloppet ökat med 74 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent. Det totala beloppet för inteckningar uppgår...

  • Posted april 19, 2019
  • 0