Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

By on 2 februari, 2023
Bild: Länsstyrelsen Örebro län

Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska handlägga ett nytt investeringsbidrag för energieffektivisering i småhus, syftet med bidraget är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet.

Länsstyrelsen ska kunna ge investeringsbidrag för att byta ut direktverkande el eller gas som uppvärmningssystem till andra system som leder till minskad energianvändning och minskat effektbehov. Bidraget ska också kunna ges för energieffektiviserande renovering av småhus som värms upp med direktverkande el eller gas.

Innan någon kan ansöka om bidraget måste regeringen besluta om en förordning för bidraget. Av förordningen kommer det framgå exakt vad bidrag kan sökas för, vem som kan ansöka och övriga villkor. Länsstyrelsen har i dagsläget ingen information om när regeringen kommer att besluta om en sådan förordning.

För år 2023 har regeringen avsatt 304 miljoner kronor för investeringsbidraget. För 2024 och 2025 är anslaget 400 miljoner kronor årligen. 

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login