Stor aktivitet på småhusmarknaden – försäljningen ökade i samtliga län

By on 15 januari, 2022

2021 var ett år med högtryck på fastighetsmarknaden. En färsk sammanställning från Lantmäteriet visar att omsättningen av småhus ökade i landets samtliga län. Sammantaget såldes under fjolåret drygt 75 800 småhus runt om i landet.

– En tydlig omsättningsökning under 2021 visar att det varit ovanligt hög aktivitet på småhusmarknaden under året. Storstadslänen med nästan hälften av försäljningarna, har haft bland de största ökningarna, säger Henrik Roos som är fastighetsekonom på Lantmäteriet.

Siffrorna över omsättningen på småhus kommer från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret.

Jämtland sticker ut – fritidshus en förklaring?

Totalt såldes 75 895 småhus under 2021 året vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år.

Även om det är i storstadsområdena som ökningen märks tydligast så är den positiv i landets samtliga län. På vissa håll är ökningen markant.

– Jämtland som har relativt få småhus utmärker sig i försäljningsstatistiken med den kraftigaste ökningen, säger Henrik Roos.

En förklaring skulle kunna vara andelen fritidshus och en hög omsättning av dessa i länet. Fritidshus ingår i statistiken över småhus.

Omsättningen av småhus per län

Län 2020 2021 Skillnad
Stockholms 10 545 11 774 12%
Uppsala 2528 2625 4%
Södermanlands 2600 2671 3%
Östergötlands 2949 3106 5%
Jönköpings 2535 2752 9%
Kronobergs 1599 1731 8%
Kalmar 2670 2860 7%
Gotlands 572 634 11%
Blekinge 1481 1556 5%
Skåne 9664 10 644 10%
Hallands 2522 2774 10%
Västra Götalands 10 806 11 753 9%
Värmlands 2545 2706 6%
Örebro 2275 2319 2%
Västmanlands 1917 2006 5%
Dalarnas 2733 2935 7%
Gävleborgs 2488 2596 4%
Västernorrlands 2180 2307 6%
Jämtlands 1219 1507 24%
Västerbottens 2145 2236 4%
Norrbottens 2182 2403 10%
Totalt 70 155 75 895 8%

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet

You must be logged in to post a comment Login