All posts tagged "Lantmäteriet"

 • Nedåt på bolånemarknaden

  Den nedåtgående trenden i på bostadsmarknaden håller i sig, antalet inteckningar under tredje kvartalet 2023 minskade med cirka fem procent jämfört med det andra kvartalet. Nedgången märks tydligast i södra Sverige, framför allt i Kronobergs län (-22,3...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Nedgången på bostadsmarknaden saktar av

  Den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden saktar av, antalet inteckningar under andra kvartalet minskade med sex procent jämfört med första kvartalet. Det visar Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar på fastighetsmarknaden för andra kvartalet 2023. – Den svagt nedåtgående...

  • Posted juli 17, 2023
  • 0
 • Förslag på åtgärder mot brottslighet kopplad till fastigheter

  Lantmäteriet vill ta ett större ansvar i arbetet mot brottslighet kopplad till fastigheter, och föreslår ett antal åtgärder på hur Lantmäteriet i högre grad kan medverka till fastighetsrelaterad brottsbekämpning. Det framgår av en ny rapport från Lantmäteriet...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Utredning om digitala överlåtelser av fastigheter

  Regeringen ser över lagstiftningen med syftet att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket skulle ge säkrare och snabbare överlåtelser och samtidigt motverka kriminalitet kopplad till fastigheter. Genombrottet kommer efter en längre tids förberedande arbete av...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Räntechocken minskade antalet nya bostadslån under 2022

  Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande...

  • Posted januari 16, 2023
  • 0
 • Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

  Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil, mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

  Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil. Mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • En möjlighet för släktforskare

  Lantmäteriets historiska kartor – en möjlighet för släktforskare, tisdag 18 oktober kl 19.00 bjuder Linde Bergslags Släktforskarförening in alla intresserade till föreläsning i Kristinakyrkans samlingssal (Kristinavägen 32) Lindesberg. Bo Bergström föreläser om Historiska kartor: Vad kan man...

  • Posted oktober 9, 2022
  • 0
 • Lantmäteriet blir Försvarsmaktens ”kartverk”

  Lantmäteriets roll som leverantör av kartor och geodata till Försvarsmakten stärks genom en skärpning i myndighetens instruktion. Samtidigt ges också Lantmäteriet möjlighet att bedriva forskning på fler områden än tidigare. – Förändringen är efterlängtad. Vi har alltid...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Lantmäteriets nya e-tjänst gör det enklare för föreningar

  Lantmäteriet introducerar en ny e-tjänst som gör det möjligt för landets 45 000 aktiva samfällighetsföreningar att lämna ansökningar och anmälningar digitalt, det gör att processen kan ske snabbare och enklare än när ärendena ges in i pappersform....

  • Posted februari 2, 2022
  • 0