All posts tagged "Lantmäteriet"

 • Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

  Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil, mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

  Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil. Mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • En möjlighet för släktforskare

  Lantmäteriets historiska kartor – en möjlighet för släktforskare, tisdag 18 oktober kl 19.00 bjuder Linde Bergslags Släktforskarförening in alla intresserade till föreläsning i Kristinakyrkans samlingssal (Kristinavägen 32) Lindesberg. Bo Bergström föreläser om Historiska kartor: Vad kan man...

  • Posted oktober 9, 2022
  • 0
 • Lantmäteriet blir Försvarsmaktens ”kartverk”

  Lantmäteriets roll som leverantör av kartor och geodata till Försvarsmakten stärks genom en skärpning i myndighetens instruktion. Samtidigt ges också Lantmäteriet möjlighet att bedriva forskning på fler områden än tidigare. – Förändringen är efterlängtad. Vi har alltid...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Lantmäteriets nya e-tjänst gör det enklare för föreningar

  Lantmäteriet introducerar en ny e-tjänst som gör det möjligt för landets 45 000 aktiva samfällighetsföreningar att lämna ansökningar och anmälningar digitalt, det gör att processen kan ske snabbare och enklare än när ärendena ges in i pappersform....

  • Posted februari 2, 2022
  • 0
 • Stor aktivitet på småhusmarknaden – försäljningen ökade i samtliga län

  2021 var ett år med högtryck på fastighetsmarknaden. En färsk sammanställning från Lantmäteriet visar att omsättningen av småhus ökade i landets samtliga län. Sammantaget såldes under fjolåret drygt 75 800 småhus runt om i landet. – En...

  • Posted januari 15, 2022
  • 0
 • Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar

  Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en het fråga. Det kan upplevas svårt för samfällighetsföreningar med gemensam parkering att få tillstånd att uppföra laddningspunkter. Med Lantmäteriets utredning och bedömning av hur regelverket...

  • Posted november 2, 2021
  • 0
 • Högtryck på fastighetsmarknaden – högsta nivåerna på fem år

  Högtrycket på bostadsmarknaden visar sig i Lantmäteriets statistik över antalet sålda småhus, sammanlagt handlar det om 29 656 försäljningar under första halvåret i år. För att komma upp till dagens nivåer får vi gå fem år tillbaka i...

  • Posted juli 13, 2021
  • 0
 • Rekordmånga söker tillstånd för drönarbilder

  Allt fler upptäcker de fantastiska möjligheterna med att använda drönare. Det har också medfört att tillståndsansökningarna för att sprida film eller bilder från drönare ökat explosionsartat. Hos Lantmäteriet har ärendemängden på fyra år ökat från några tiotal...

  • Posted januari 2, 2021
  • 0
 • Flygande start för Lantmäteriets flygfotosäsong

  Coronapandemin har lett till att en stor del av flygtrafiken står stilla. För Lantmäteriets flygfotografering har det inneburit en rivstart på säsongen. Med gynnsamt väder och liten konkurrens om luftrummet är redan 30 procent av årets planerade fotografering...

  • Posted maj 21, 2020
  • 0