Nedåt på bolånemarknaden

By on 13 oktober, 2023
Arkivbild

Den nedåtgående trenden i på bostadsmarknaden håller i sig, antalet inteckningar under tredje kvartalet 2023 minskade med cirka fem procent jämfört med det andra kvartalet. Nedgången märks tydligast i södra Sverige, framför allt i Kronobergs län (-22,3 %) och Jönköpings län (-16,9%).

Det visar Lantmäteriets statistik för inteckningar i fastighetsmarknaden under tredje kvartalet 2023.

Under det tredje kvartalet 2023 har cirka 39 800 nya inteckningar av fastigheter i landet registrerats jämfört med 41 900 under andra kvartalet*.

– Den nedåtgående trenden hör samman med ökade räntenivåer samt att färre fastighetsaffärer genomförts. Detta har i sin tur medfört att fastighetsägarnas behov av att inteckna sina fastigheter har minskat, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Tendensen skiljer sig i olika delar av Sverige. Det är framför allt i Södra Sverige som nedgången är tydligast. Kronobergs län (-22,3 %) och Jönköpings län (-16,9%) har sämst utveckling i landet, liksom Hallands län (-11,4%), Kalmar län (-11,2%) och Skåne (-8,8%). Även Västmanlands län har en tydlig negativ utveckling (-11,6%).

Några län visar dock på en positiv trend, framför allt Dalarnas län (+9,0%), Jämtlands län (+5,0%) och Värmlands län (+4,8%). I de södra delarna av Dalarna samt Rättvik och Leksand ser vi en positiv trend och en återgång till 2022 års nivåer.

Totalt för hela landet har antalet inteckningar minskat med cirka 36 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är en följd av den kraftiga nedgången som ägde rum under 2022.

Län Skillnad i %
Q2 2023 –
Q3 2023
Skillnad i %
Q3 2022 –
Q3 2023
Q3 2023
juli-sept
Q2 2023
april-juni
Q1 2023
jan-mars
Q4 2022
okt-dec
Q3 2022
juli-sept
Blekinge -7,7% -40,2% 777 842 856 1 258 1 299
Dalarna 9,0% -21,5% 2 110 1 936 1 748 2 689 2 689
Gotland -1,8% -27,3% 429 437 488 527 590
Gävleborg 2,4% -30,8% 1 570 1 533 1 427 2 152 2 269
Halland -11,4% -42,2% 1 647 1 859 1 796 2 548 2 848
Jämtland 5,0% -33,3% 883 841 839 1 188 1 324
Jönköping -16,9% -42,1% 1 430 1 720 1 590 2 451 2 469
Kalmar -11,2% -36,1% 1 382 1 556 1 475 2 032 2 163
Kronoberg -22,3% -44,0% 742 955 955 1 295 1 324
Norrbotten 2,2% -32,7% 1 311 1 283 1 076 1 731 1 949
Skåne -8,8% -39,0% 5 104 5 596 5 544 7 617 8 370
Stockholm -4,8% -35,0% 4 944 5 195 4 916 6 783 7 603
Södermanland -6,4% -40,7% 1 305 1 394 1 410 1 842 2 200
Uppsala 3,9% -36,8% 1 447 1 393 1 679 2 127 2 289
Värmland 4,8% -28,1% 1 482 1 414 1 540 1 952 2 061
Västerbotten 2,9% -35,6% 1 331 1 294 1 255 1 876 2 066
Västernorrland -2,6% -32,5% 1 245 1 278 1 060 1 621 1 845
Västmanland -11,6% -43,9% 971 1 098 1 134 1 591 1 732
Västra Götaland -8,6% -34,9% 6 492 7 105 6 843 9 413 9 979
Örebro 0,2% -36,9% 1 285 1 283 1 327 1 890 2 035
Östergötland 3,4% -33,7% 1 929 1 865 1 779 2 743 2 909
TOTALT -4,9% -35,8% 39 816 41 877 40 737 57 326 62 013

.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet
*Lantmäteriets kvartalsstatistik omfattar från och med Q3 2023 beviljade inteckningar inom respektive kvartal: Detta till skillnad från tidigare kvartalsredovisningar där eftersläpande handläggningar av inteckningar inte räknades med i sammanställningarna.

You must be logged in to post a comment Login