All posts tagged "Sociala aktiviteter"

  • Sociala aktiviteter ska bidra till vardagsintegration

    Sociala kontaktar behövs för att människor ska kunna etablera sig i samhället. Den ideella föreningen Kompis Sverige ges nu förnyat förtroende och stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Genom sociala aktiviteter där nya och etablerade svenskar möts och lär...

    • Posted juli 4, 2022
    • 0