All posts tagged "Sparbankernas Riksförbund"

 • Svenskarnas finansiella krisberedskap är svag

  Endast en av fem svenskar känner sig finansiellt förberedda inför en kris- eller krigssituation, och drygt två av tre har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en kris. Det visar undersökningen...

  • Posted februari 10, 2024
  • 0
 • Sjukfrånvaron ökar med luftföroreningar visar unik studie

  Forskare kan nu för första gången visa på ett tydligt samband mellan sjukfrånvaro från jobbet, och ökad förekomst av förorenande partiklar i luften. En studie vid Umeå universitet visar att fyra procent av korttidsfrånvaron, i ett studerat...

  • Posted januari 16, 2024
  • 0
 • Svag lönsamhet för lantbrukarna hotar Sveriges matproduktion

  Den upplevda lönsamheten i lantbruket har kraftigt försämrats under hösten jämfört med i våras, och är nu på de lägsta nivåerna sedan krisåret 2016. Framtidstron är låg och utsikterna för det kommande året pekar på en fortsatt...

  • Posted oktober 19, 2023
  • 0
 • Sveriges lantbrukare upplever det allt tuffare att få ihop ekonomin

  Årets Lantbruksbarometer från Swedbank, Ludvig & Co och Sparbankerna visar att svenska lantbrukare är pessimistiska, både sett till nuläge och det kommande året. Det ökade kostnadstrycket som intensifierats de senaste veckorna påverkar betydligt. Trots högre avräkningspriser är...

  • Posted mars 23, 2022
  • 0
 • Lantbrukare upplever att konsumenternas förtroende för dem sjunker

  Det senaste årets förskjutning från restaurangbesök till hemlagat har gynnat försäljningen av svenska livsmedel, trots det upplever färre lantbrukare att konsumenterna har förtroende för dem. Samtidigt stiger kostnaderna för insatsvaror vilket bidrar till att lantbrukare upplever en...

  • Posted oktober 17, 2021
  • 0
 • Även unga vill ha ett bankkontor att besöka

  I och med att fler bankärenden kan genomföras digitalt och besöken på banken blir färre kan vi tro att unga inte tycker det är viktigt att det finns en bank där de bor. Men hela 61 procent...

  • Posted augusti 29, 2021
  • 0
 • Bank på orten viktigt för både privatpersoner och företag

  För 7 av 10 svenskar utanför storstäderna är det viktigt eller mycket viktigt med ett bankkontor på bostadsorten enligt Novus nya mätning, både hos allmänheten och hos företagarna är det stor skillnad mellan de som idag har...

  • Posted juli 10, 2021
  • 0