Svenskarnas finansiella krisberedskap är svag

By on 10 februari, 2024
Arkivbild

Endast en av fem svenskar känner sig finansiellt förberedda inför en kris- eller krigssituation, och drygt två av tre har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en kris.

Det visar undersökningen Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn, som gjorts av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund.

Undersökningen ”Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn” visar att sju av tio svenskar är oroliga över vad som skulle hända med deras pengar i en kris- eller krigssituation. Trots detta är det endast 20 procent som anser att de är finansiellt förberedda om krisen kommer. Sex av tio uppger att de inte har några kontanter hemma som beredskap.

– Många är inte finansiellt förberedda inför en kris. Det är tänkvärt eftersom den säkerhetspolitiska situationen har försämrats avsevärt de senaste åren, säger Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund.

Av de 40 procent som har kontanter hemma har majoriteten, sex av tio, under 2000 kronor.

– MSB rekommenderar att man ska ha tillräckligt med kontanter hemma för att klara sig en vecka utan samhällets hjälp, till att köpa mat, drivmedel och medicin. Det är ett budskap som få har tagit till sig enligt undersökningen, säger Björn Elfstrand.

Undersökningen visar också att drygt två av tre har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en krissituation. Bland de unga i åldern 18–25 år är det hela 77 procent som uppger att de har behov av mer information.

– Det är uppenbart att det finns ett behov av mer kunskap. De finansiella aspekterna av en kris eller ett krig glöms ofta bort. Sparbankerna har länge haft ett åtagande att utbilda i vardagsekonomi och bidra till samhällets motståndskraft. Vi kan vara drivande i den frågan, då vi har en tydlig förankring i lokalsamhället och starka kundrelationer, avslutar Björn Elfstrand.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sparbankernas Riksförbund
Om undersökningen Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn: Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund. Undersökningen gjordes i certifierade webbpaneler i ett representativt slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18–80 år och antalet svarande var 1037 personer. Undersökningen genomfördes 15–23 november 2023.

You must be logged in to post a comment Login