All posts tagged "Finansiell"

  • Ökad finansiell information i brottsbekämpningen

    Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ny lag om finansiell information i brottsbekämpningen, dessutom föreslår regeringen bland annat att brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet ökar. I en...

    • Posted mars 15, 2022
    • 0