Alla inlägg taggade "Stockholm-Mälarregionen"

 • Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen måste stärkas

  Efterfrågan på högskoleutbildade är stark, men Stockholm-Mälarregionen hinner inte hålla utbildningstakten. Samtidigt är flera grupper underrepresenterade inom högre utbildning. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Stockholm-Mälarregionen har en större efterfrågan på högutbildad arbetskraft än vad den...

  • Skrivet juni 8, 2021
  • 0
 • Nu bildas godsråd i Stockholm-Mälarregionen

  Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står bakom det...

  • Skrivet september 7, 2020
  • 0
 • Stopp i trafiken när bristen på samhällsbyggare ökar

  Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av en välfungerande infrastruktur. Men bristen på samhällsbyggare slår mot regionens satsningar. Bristen på kompetens inom bygg och transporter kostar miljardbelopp och hotar utvecklingen av flera projekt i regionen, visar en ny...

  • Skrivet mars 1, 2020
  • 0
 • Så stärker vi innovationsförmågan i Stockholm-Mälarregionen

  För att möta samhällets behov och utmaningar behövs en stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om ledarskapets centrala betydelse för kommuners och regioners innovationsarbete. Rapporten ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” belyser hur offentlig...

  • Skrivet november 5, 2019
  • 0
 • 60 politiker samlades för en bättre infrastruktur

  För att region Örebro och hela Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på. Men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut var satsningar behövs...

  • Skrivet januari 24, 2019
  • 0
 • Berlin inspirerar 40 ledare från Stockholm-Mälarregionen

  Hur står sig Stockholm-Mälarregionen i den globala konkurrensen? 40 ledande företrädare för politik, näringsliv och lärosäten reser till Berlin för att lära och inspireras av Berlins tillväxtarbete. Deltar gör bland annat Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet, Mats...

  • Skrivet januari 31, 2018
  • 0
 • Sju län lämnar gemensamt trafiksvar

  Sju län i Stockholm-Mälarregionen har enats om ett gemensamt svar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom En Bättre Sits och...

  • Skrivet december 7, 2017
  • 0
 • Steg mot fler tågresor och bostäder i Stockholm-Mälarregionen

  Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 innehåller flera av de satsningar som Stockholm-Mälarregionen har prioriterat, andra viktiga objekt skjuts dock på framtiden. – Satsningar på Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur gynnar hela Sveriges tillväxt. Det bristande underhållet i...

  • Skrivet september 1, 2017
  • 0
 • Regionalt – Undertecknande av gemensam infrastrukturplan för sju län

  Den 11 november samlas representanter från sju län i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland i Citybanan för att presentera och underteckna den storregionala systemanalysen ”En Bättre Sits”. Sju län har enats kring en gemensam plan för framtidens infrastruktur...

  • Skrivet november 10, 2016
  • 0