All posts tagged "Suicidprevention"

 • En vecka för suicidprevention

  Ungefär en person i veckan, ser ingen annan utväg på sitt lidande än att avsluta sitt liv. Suicid kan drabba vem som helst och när som helst. Under ’En vecka för livet’ samlas människor från alla delar...

  • Posted september 4, 2023
  • 0
 • Det handlar om livet

  Det handlar om livet, ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd

  Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd via hjälplinjer och chatt. Regeringen förstärker satsningarna inom området för psykisk hälsa och suicidprevention, och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela ytterligare 10 miljoner kronor under 2023 till ideella organisationer som...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Rapport om suicidpreventiva arbetet i Örebro län

  Nyligen publicerades Suicide Zeros kommunbarometer som genomfördes över hela landet för andra året i rad. Undersökningen beskriver kommunernas arbete med att förebygga suicid och kommunernas enkätsvar poängsätts och rangordnas därefter utifrån sina totalpoäng. I år deltog 11...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Pandemin slår hårt mot vårt psykiska välmående trots minskade självmordstal

  Socialstyrelsen har idag kommit ut med preliminär statistik gällande dödsorsaker för 2020, som inte visar på en ökning av antalet självmord under andra kvartalet. Trots detta råder det ingen tvekan om att pandemin påverkar hur vi mår...

  • Posted mars 20, 2021
  • 0
 • Suicide Zero donerar 600 000 kronor till Psykiatrifonden

  Psykiatrifonden är en nationell och ideell skattebefriad fond som grundades 1993 med syfte att öka kunskap inom det psykiatriska och psykologiska fältet, för att minska fördomar om psykisk ohälsa. I ett första steg donerar Suicide Zero 600...

  • Posted september 25, 2019
  • 0
 • Lokalt | Ännu ett möte med högaktuellt ämne till Örebro

  29-30 september 2015 hålls Nationella konferensen om Suicidprevention i Örebro. Konferensen hålls på Conventum och samlar 400 personer från hela Sverige. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos män i medelåldern och den näst vanligaste hos yngre kvinnor. –...

  • Posted april 30, 2015
  • 0