Rapport om suicidpreventiva arbetet i Örebro län

By on 15 mars, 2023
Arkivbild

Nyligen publicerades Suicide Zeros kommunbarometer som genomfördes över hela landet för andra året i rad. Undersökningen beskriver kommunernas arbete med att förebygga suicid och kommunernas enkätsvar poängsätts och rangordnas därefter utifrån sina totalpoäng.

I år deltog 11 av Örebro läns 12 kommuner i kartläggningen, vilket är ett ordentligt uppsving mot förra årets deltagande då endast ett fåtal kommuner svarade på enkäten. I undersökningen framgår det att de flesta kommunerna i landet blir gulmarkerade och så ser det även ut för de flesta kommunerna Örebro län. Två av länets kommuner hade dock inte tillräckligt med poäng för att nå upp till en gulmarkering och blev därför rödmarkerade.

– Undersökningen visar att vi i Örebro län behöver utveckla vårt suicidpreventiva arbete. Det kom dessvärre inte som någon överraskning, men vi jobbar med frågan och just nu pågår det flera viktiga arbeten inom området i länet, säger Johanna Bernström Högblom, Välfärd och folkhälsa vid Region Örebro län.

Exempel på insatser är utbildningsinsatser till yrkesverksamma för att stärka förmågan att möta suicidnära personer och upptäcka psykisk ohälsa i tid. Majoriteten av länets kommuner har också tagit fram eller har ett pågående arbete med att ta fram styrdokument för hur det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas.

– De tio senaste åren har i snitt 48 personer över 15 år avlidit årligen till följd av suicid i länet, i alla delar av samhället. Tillsammans kan vi bryta den trenden, om vi hjälps åt. Till hösten kommer suicidpreventionsfrågan att uppmärksammas extra mycket i länet. Under vecka 36 kommer vi att jobba med frågan för att öka kunskapen om suicid och suicidprevention i länet. Alla är viktiga i det suicidpreventiva arbetet för att det här är allas fråga i olika utsträckning, avslutar Johanna Bernström Högblom, Välfärd och folkhälsa vid Region Örebro län.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login