All posts tagged "Summering"

 • Flera lyckade insatser när servicenämnden summerar fjolåret

  När servicenämnden summerar fjolåret finns flera händelser värda att lyfta, bland annat vinnarna av 2023 års miljöpris och en meriterande miljöcertifiering i Lindesberg. – Precis som övriga samhället har den verksamhet som nämnden ansvarar för påverkats av...

  • Posted februari 14, 2024
  • 0
 • Summering av världens barn 77,6 miljoner kronor hittills

  När kampanjen för Världens Barn igår ikväll summerades i SVT har 77,6 miljoner kr insamlats, från norr till söder- i slott och koja- har insamlingen pågått för barns rättigheter. Insamlingen fortsätter året ut. – Med detta fantastiska...

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Ekonomiska krisen i fokus

  Ekonomiska krisen i fokus när Region Örebro län summerar årets sju första månader, årets första sju månader har präglats av det bekymmersamma ekonomiska läge som råder i världen. Det visar Region Örebro läns delårsrapport som regionstyrelsen behandlade...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Vårdcentralerna summerar fjolåret

  Fler patienter, erbjudande om fast läkarkontakt och svårigheter att hitta personal. Det är något av vad uppföljningen av vårdcentralernas fjolår visar. I Örebro län finns totalt 29 vårdcentraler utspridda från norr till söder och från öster till...

  • Posted mars 28, 2023
  • 0
 • OpenArt summerar 2022 års utställning i siffror

  Efter en uppskjutning av OpenArt, blev Örebro åter en samlingsplats för samtidskonst från hela världen och en bjöd på en utställning med stor närvaro av barn och unga, tillresta och återkommande besökare. Här presenteras siffrorna från 2022...

  • Posted januari 16, 2023
  • 0
 • Elåret 2022 – dramatik och rekord sammanfattar året

  Elåret 2022 kan summeras med orden ”dramatik” och ”rekord”. Dramatiken har bestått i höga och svängande elpriser – speciellt under hösten. Elprisskillnaderna inom landet har också varit dramatiska där södra Sverige haft betydligt högre priser än norra....

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • Konkurserna minskar med 22 procent

  Konkursläget summerat första halvåret är optimistisk läsning. Antalet konkurser har minskat alla månader hittills i år och jämfört med förra året är nedgången hela 22 procent. Sverige befinner sig på de lägsta konkursnivåerna sedan 2016. Det visar...

  • Posted juli 10, 2021
  • 0
 • God måluppfyllnad när fjolåret summeras

  Region Örebro län har under året fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i Örebro län, det visar den årsrapport som regionstyrelsen i dag föreslog regionfullmäktige att anta vid sammanträdet den 9...

  • Posted mars 28, 2019
  • 0
 • Dyster branschutveckling med kraftig ökning av oseriösa företag

  UC skrev redan föregående år om den negativa utvecklingen vi ser bland våra svenska företag och den dystra trenden håller i sig. Konkursåret 2018 summeras med ökat antal konkurser i samtliga branscher. Jämfört med 2017 ökar antalet...

  • Posted januari 3, 2019
  • 0
 • Hyresmarknadskommittén summerar och reformerar

  Färre medlingar och fler flerårsavtal, så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret som gått. Samtidigt fortsätter den nationella kommittén arbetet med att förbättra förhandlingssystemet. Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan...

  • Posted juni 10, 2017
  • 0