All posts tagged "Svag styrning"

  • Svag styrning av klimatanpassning

    Svag styrning och brist på nationell uppföljning gör att det inte går att bedöma om klimatanpassningsarbetet leder till att sårbarheten för klimatrelaterade risker minskar i Sveriges kommuner. Riksrevisionen lämnar en rad rekommendationer för effektivare statliga insatser på...

    • Posted december 24, 2022
    • 0