All posts tagged "Sweco"

 • Svenska byggen missar återbruk av massor

  Utsläpp och onödiga kostnader när svenska byggen missar återbruk av massor, i en ny rapport visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär masshantering. Dessutom ger...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Cykling innebär miljardvinster för samhället

  Sverige är ett av de mest stillasittande länderna i världen. Samtidigt har pandemin bidragit till mer aktiva transportvanor och fler cyklister. Hälsoekonomiska uträkningar som Sweco gjort visar att ökad cykling i Göteborg under 2020 bidragit till en...

  • Posted maj 17, 2021
  • 0
 • Sweco vinner Örebro kommuns byggnadspris 2020

  Kvarteret Mejeriet som består av 530 hyreslägenheter som Swecos arkitekter gestaltat, vinner Örebro kommuns byggnadspris 2020. Av årets sex nominerade projekt var hela tre projekt formgivna av Swecos arkitekter. Kvarteret Mejeriet med sin variationsrika arkitektur var slutligen...

  • Posted december 22, 2020
  • 0
 • Mejeriområdet vinnare av Örebro kommuns byggnadspris

  I år gick Örebro kommuns byggnadspris till Mejeriområdet, området på norr som bytt funktion från storskalig mjölkproduktion till attraktiv bostadsmiljö. Byggnadspriset delades ut vid en ceremoni tidigare idag, måndag den 21 december. Syftet med priset är att...

  • Posted december 21, 2020
  • 0
 • Hur blir vi 100 procent förnybara

  Energiproduktion är en stor källa till globala koldioxidutsläpp. En övergång till förnybara energikällor skulle innebära att utsläppen minskar avsevärt. I en ny rapport konstateras att även om den teknik och infrastruktur som krävs för att öka användningen...

  • Posted mars 27, 2019
  • 0
 • Ökat elbehov för att nå en klimatneutral industri- och transportsektor

  Sweco har på uppdrag av Svenskt Näringsliv sammanställt de färdplaner för fossilfrihet och klimatneutralitet som flera branscher tagit fram och undersökt hur mycket el och biobränsle det krävs för att ställa om till nollutsläpp. Under 2018 har...

  • Posted februari 5, 2019
  • 0
 • VTI:s simulatorer används för att skapa tjänst för utryckningsfordon 

  Bättre framkomlighet och kortare utryckningstider för utryckningsfordon – det kan standardiserade trafikmeddelanden som sänds över 5G-nätet bidra till. Inom EU-projektet Nordic Way 2 håller en fungerande prototyp till en sådan tjänst på att utvecklas med hjälp av...

  • Posted september 27, 2018
  • 0
 • Presentation av nyttoanalysen för Oslo-Sthlm 2.55

  I morgon den 20 juni 2017, i samband med styrelsemötet för Oslo-Stockholm 2.55 AB presenterar Sweco resultatet av den Nyttoanalys som man genomfört på uppdrag av Oslo-Stockholm 2.55 AB och dess ägare. Plats: Bofors hotell i Karlskoga, Hyttåsvägen...

  • Posted juni 19, 2017
  • 0
 • Lokalt | Klart vilka som kommer att börja bygga på Södra Ladugårdsängen i Örebro

  Bara två kilometer från centrala Örebro ska 230 000 kvm förvandlas till omkring 3 000 nya hem, där de boende får närhet till både citys utbud och natur. Nu är fem av de elva första byggaktörerna som...

  • Posted april 22, 2016
  • 0