All posts tagged "Totalförsvar"

 • 5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar

  MSB och Trafikverket lyfter fram näringslivets viktiga roll för Sveriges totalförsvar i en ny rapport till regeringen. I arbetet med att uppgradera Sveriges public safety-nätverk till ett 5G-nät krävs en hybridlösning med statlig kontroll i alla av säkerhetsskäl...

  • Posted februari 3, 2023
  • 0
 • Reformera svensk beredskap

  Svensk beredskap behöver gå igenom ett systemskifte. Ett nytt myndighetsansvar för analys av extrema risker, en omtolkning av ansvarsprincipen och ett civilt förmågeprogram är några av förslagen i en idérapport. Efter många års arbete med totalförsvarsfrågor och...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Infiltrationshotet är fortsatt högt

  Det uppmärksammade åtalet mot två bröder för spioneri och grov obehörig befattning visar att andra länder fortfarande lägger ner stora resurser på att inhämta information som rör Sveriges säkerhet. Vi kan bygga säkra byggnader och anläggningar och...

  • Posted november 12, 2022
  • 0
 • Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

  Sverige står de kommande åren inför en rad utmaningar inom samhällssäkerhet. Vårt sätt att leva är hotat av en rad faktorer och vi måste prioritera att stärka beredskapen, försvaret och samhällssäkerhetsarbeten. Idag släpper därför branschorganisationen SACS en...

  • Posted april 28, 2022
  • 0
 • Ukrainas järnväg en avgörande del av totalförsvaret

  Ukrainas järnvägssystem spelar en avgörande roll i försvaret mot Rysslands militära angrepp. Inom Ukrainas järnvägsförvaltning arbetade mer än 250 000 medarbetare före invasionen och landet har utvecklat ett omfattande nätverk av gods- och passagerartrafik. Det är på...

  • Posted april 2, 2022
  • 0
 • Förslag för stärkt civilt försvar

  MSB har lämnat svar på regeringens uppdrag att göra en samlad bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022. – I rapporten presenteras en räcka åtgärder, som vi bedömer kommer...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret

  Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret och i synnerhet avseende livsmedelsproducerande djur för att säkra livsmedelsförsörjning och människors liv och hälsa. Det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård....

  • Posted juni 29, 2021
  • 0