Alla inlägg taggade "Trafiksäkerhet"

 • Var fjärde mopedbil är inblandad i en olycka

  Antalet skador på mopedbilar är fortsatt hög, visar den senaste statistiken från If. Var fjärde mopedbil som är försäkrad hos If anmäldes skadad under 2021. Det vanligaste är vagnskador till följd av att man kör av vägen...

  • Skrivet maj 18, 2022
  • 0
 • Nästan hälften av alla tunga fordon kör överlastade

  Mätningar på 31 platser runt om i landet visar att överlastandelen är fortsatt hög. Det preliminära resultatet av mätningarna för 2021 visar att 42 procent av de tunga fordonen kör överlastade. Tunga fordon i detta fall är...

  • Skrivet maj 17, 2022
  • 0
 • Nollvisionen idag: en tjugofemåring med framtidstro

  Under 2021 omkom 210 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är mer än en halvering jämfört med för tjugofem år sedan. Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs. Nu sjösätter Trafikverket en ny aktionsplan...

  • Skrivet maj 10, 2022
  • 0
 • Trafikverket föreslår insatser för att öka trafiksäkerheten för MC-förare

  Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister. Åtgärderna omfattar enbart fysiska åtgärder på det statliga vägnätet. Det handlar om åtgärder som skulle kunna sjösättas relativt omgående. Trafikverket har även haft inledande...

  • Skrivet november 1, 2021
  • 0
 • Europaparlamentet kräver ökad trafiksäkerhet

  Europaparlamentet kräver fler kraftfulla trafiksäkerhetsåtgärder för att uppnå målet om noll dödsolyckor på EU:s vägar senast 2050. Säkra hastighetsbegränsningar – 30 km/tim i bostadsområden Nolltolerans för rattfylleri En europeisk vägtransportbyrå ska stödja säkra och smarta vägtransporter Resolutionen...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0
 • Obevakade järnvägsövergångar – en stor trafiksäkerhetsfara

  Under förra året omkom 58 personer vid obevakade järnvägsövergångar. 3 500 järnvägsövergångar saknar bommar, ljus- eller ljudsignaler. Detta trots att regeringen 2018 avsatte tre miljarder och gav Trafikverket i uppdrag att öka säkerheten. – Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige utgår...

  • Skrivet juli 15, 2021
  • 0
 • Appen M Connect gör dig till en bättre bilförare

  Nu lanserar Riksförbundet M Sverige appen M Connect, ett nytt initiativ inom trafiksäkerhet. M Connect är appen som mäter och belönar smart körstil. I snart 100 år har M Sverige arbetat för säkra vägar, säkra bilar och...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Krävs mer än hjälm för att öka cyklisters trafiksäkerhet

  Om fler använder cykelhjälm skulle många cyklisters liv kunna räddas samtidigt som färre skulle skadas med bestående men. Trots det anser Transportstyrelsen att dagens lagkrav på hjälm för alla upp till 15 år är tillräckligt. – Det...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Ny rondell vid infarten till Nora

  Den 1 september är planerad byggstart för en ny rondell vid infarten till Nora. Bygget är en trafiksäkrande åtgärd och ett steg i att möjliggöra för nya verksamheter. Rondellen blir i anslutning till infarten vid ICA Supermarket...

  • Skrivet juni 18, 2021
  • 0
 • Kraftsamling för säkrare mc-trafik

  Inför årets mc-säsong stärker körkortsmyndigheterna och utbildarna samarbetet. Gemensam information om utbildning och prov ska bidra till ökad trafiksäkerhet. Blivande mc-förare och de som har körkort ska förstå det livsviktiga med att vara en tänkande och säker...

  • Skrivet april 14, 2021
  • 0