Alla inlägg taggade "Trafiksäkerhet"

 • Obevakade järnvägsövergångar – en stor trafiksäkerhetsfara

  Under förra året omkom 58 personer vid obevakade järnvägsövergångar. 3 500 järnvägsövergångar saknar bommar, ljus- eller ljudsignaler. Detta trots att regeringen 2018 avsatte tre miljarder och gav Trafikverket i uppdrag att öka säkerheten. – Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige utgår...

  • Skrivet juli 15, 2021
  • 0
 • Appen M Connect gör dig till en bättre bilförare

  Nu lanserar Riksförbundet M Sverige appen M Connect, ett nytt initiativ inom trafiksäkerhet. M Connect är appen som mäter och belönar smart körstil. I snart 100 år har M Sverige arbetat för säkra vägar, säkra bilar och...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Krävs mer än hjälm för att öka cyklisters trafiksäkerhet

  Om fler använder cykelhjälm skulle många cyklisters liv kunna räddas samtidigt som färre skulle skadas med bestående men. Trots det anser Transportstyrelsen att dagens lagkrav på hjälm för alla upp till 15 år är tillräckligt. – Det...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Ny rondell vid infarten till Nora

  Den 1 september är planerad byggstart för en ny rondell vid infarten till Nora. Bygget är en trafiksäkrande åtgärd och ett steg i att möjliggöra för nya verksamheter. Rondellen blir i anslutning till infarten vid ICA Supermarket...

  • Skrivet juni 18, 2021
  • 0
 • Kraftsamling för säkrare mc-trafik

  Inför årets mc-säsong stärker körkortsmyndigheterna och utbildarna samarbetet. Gemensam information om utbildning och prov ska bidra till ökad trafiksäkerhet. Blivande mc-förare och de som har körkort ska förstå det livsviktiga med att vara en tänkande och säker...

  • Skrivet april 14, 2021
  • 0
 • Alla kan påverka trafiksäkerheten

  Lagom till påsk lanserar NTF kampanjen ”Hur kan du bidra?”. Tanken är att alla kan göra något när det gäller trafiksäkerheten. Det behöver inte kosta något eller vara väldigt svårt men kan betyda jättemycket – både för...

  • Skrivet april 2, 2021
  • 0
 • Föråldrade besiktningsregler äventyrar trafiksäkerheten

  Nya besiktningsregler kan vara på gång gällande elbilar, det framgår i en ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen. Samtidigt visar rapporten att flera av de moderna säkerhetssystem som många förare idag tar för givet inte kontrolleras fullt ut. Nu...

  • Skrivet mars 6, 2021
  • 0
 • Den 17 maj öppnar Skebäcksbron

  Fredag den 17 maj öppnar Skebäcksbron för trafik. Genom att bredda Skebäcksbron har vi ökat trafiksäkerheten. Nu finns plats för både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana. – Det har varit ett komplext och intensivt arbete att bredda Skebäcksbron...

  • Skrivet maj 1, 2019
  • 0
 • Sänkta hastigheter en av de viktigaste åtgärderna för att nå nollvisionen

  Höga hastigheter är en av de stora utmaningarna för trafiksäkerheten i Sverige, i synnerhet i tätorter och runt trafik- och folkstinna platser som skolor och sjukhus. Åtgärder för hastighetssänkningar är centrala för att nå nollvisionen, bedömer försäkringsbolaget...

  • Skrivet mars 16, 2019
  • 0
 • Så kan fordon undvika olyckor på nylagd väg

  Friktion på vägar är en viktig egenskap för trafiksäkerheten. VTI har undersökt hur vägar förändras de första veckorna efter en beläggningsåtgärd. Forskarna förordar uppsättning av varningsskyltar när vägen öppnas och kontroll av vägbanans friktion tidigast efter tre...

  • Skrivet januari 25, 2019
  • 0