All posts tagged "Umeå Universitet"

 • Vem begår cyberbrott

  I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Högskolan i Skövde ta reda på mer om vad som kännetecknar en cyberbrottsling och vem som riskerar att falla offer för cyberbrott. Syftet är...

  • Posted mars 29, 2023
  • 0
 • Nya rön om kopplingen mellan luftföroreningar och demens

  En ny avhandling från Umeå universitet ger ytterligare kunskap om sambandet mellan luftföroreningar och demens. Forskningen visar att de personer som bar på en specifik genvariant eller hade dåligt luktsinne löpte större risk att drabbas av demens...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Bättre livskvalitet och besparing när smärta diagnostiseras före behandling

  Vården skulle kunna spara stora resurser samtidigt som patienterna skulle vinna livskvalitet, om man utreder ifall smärtan går att lokalisera till lederna mellan ryggkotorna. Detta istället för den idag dominerande standardbehandlingen vid kronisk smärta, där man rehabiliterar...

  • Posted mars 12, 2023
  • 0
 • Svår fetma riskablare för svenska än amerikanska män

  Att fetma är en stor riskfaktor för sjukdom och död är välkänt, liksom att fetma är vanligare i USA än i Europa. Å andra sidan visar en ny avhandling vid Umeå universitet att överviktiga svenska män löper...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0
 • Förändrad rörelsekontroll kan öka risken för upprepade knäskador

  Många fysiskt aktiva, inte minst idrottare, drabbas av skador på det främre korsbandet i knät. En ny avhandling vid Umeå universitet visar att när skadan är läkt och idrottarna återgår till sin sport, är deras rörelsekontroll fortfarande...

  • Posted februari 26, 2023
  • 0
 • Rörelser i proteiner ger ledtrådar

  Forskare vid Umeå universitet har upptäckt hur en viss typ av protein rör sig för att DNA ska kopieras. Upptäckten kan få konsekvenser för förståelsen av hur gener för antibiotikaresistens sprids mellan bakterier. – Att studera DNA-replikation...

  • Posted januari 29, 2023
  • 0
 • Ny cellkomponent med betydelse för luktsinnet upptäckt

  Forskare vid Umeå universitet har upptäckt en tidigare okänd cellkomponent, en organell, inne i nervceller som vi uppfattar lukt med. Upptäckten kan få betydelse för den fortsatta forskningen om nedsatt luktsinne, vilket är ett vanligt symtom vid...

  • Posted januari 7, 2023
  • 0
 • Våra tarmar reglerar hur sött julmusten smakar

  Vad vi äter definierar mycket av våra liv och traditioner men faktiskt också vår smak. Mängden socker i kosten påverkar hur vi uppfattar sötman i till exempel julmust eller knäck, visar ny forskning från Umeå universitet. Mattias...

  • Posted december 23, 2022
  • 0
 • Speciellt protein ökar dödlighet vid cancer i bukspottkörteln

  Ett särskilt protein har en nyckelroll i att stänga av kroppens immunförsvar, så att cancerceller i bukspottskörteln kan växa och spridas. Det visar en upptäckt vid Umeå universitet. Upptäckten kan öppna för framtida utveckling av läkemedel mot...

  • Posted december 19, 2022
  • 0
 • Snusare löper ökad risk att dö i förtid

  Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte använder tobak. Död i bland annat hjärtkärlsjukdom är vanligare bland snusare. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet....

  • Posted december 15, 2022
  • 0