All posts tagged "Umeå Universitet"

 • Distansundervisning ledde till minskad vård för psykisk ohälsa

  Gymnasieelever sökte i mindre utsträckning hjälp för psykisk ohälsa när de fick studera hemma under pandemin. En liknande minskning för högstadieelever som fortsatte gå i skolan gick inte att se. Det visar en ny studie vid Uppsala...

  • Posted februari 6, 2024
  • 0
 • Högt blodtryck hos ungdomar ger ökad risk

  Högt blodtryck hos ungdomar ger ökad risk för framtida hjärt-kärlsjukdom. Data från 1,4 miljoner svenska mönstrande visar att förhöjt blodtryck vid 18 års ålder ökar risken för framtida hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och död. Högt blodtryck är ett globalt...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Upprepade doser av covid-19-vaccin ger ett starkt skydd för seniorer

  Fler och tätare vaccindoser än i andra länder minskar dödligheten i covid-19 på äldreboenden. Det visar en svensk studie, ledd av Anders Johansson och Mattias Forsell, Umeå universitet, som publicerats i den högt rankade tidskriften Lancet Infectious...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Svenska utlandsveteraner klarar sig bra på arbetsmarknaden

  Svenska utlandsveteraner etablerar sig väl på arbetsmarknaden efter avslutad tjänstgöring. Det slås fast i en ny avhandling från Umeå universitet och Företagsforskarskolan, där Peter Bäckström, doktorand i nationalekonomi, har studerat hur det går för svenska utlandsveteraner efter...

  • Posted september 2, 2023
  • 0
 • Kan förbättra precisionsmedicin inom cancer

  Umeå universitet är en av 79 partners från 14 EU-medlemsstater i det fyraåriga projektet EUCAIM. Målet är en infrastruktur för medicinska cancerbilder med över 60 miljoner anonymiserade röntgenundersökningar och kliniska data från cancerpatienter, tillgängliga för kliniker, forskare...

  • Posted juli 31, 2023
  • 0
 • Många utmaningar med att resa med rullstolsburna barn

  Mycket skulle behöva göras för att underlätta resande och mobilitet för familjer med rullstolsburna barn med cerebral pares, både när det gäller vardags- och semesterresor. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet. I sin avhandling Family, disability...

  • Posted juli 19, 2023
  • 0
 • Ögats muskler kan ge möjlig nyckel till försvar

  Ögats muskler kan ge möjlig nyckel till försvar mot ALS. En unik typ av muskelfiber som finns i ögats muskler kan stå emot sjukdomen ALS, och till och med öka i andel för att kompensera när andra typer...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0
 • Barrträdens barr förbrukar syre

  Växter ger oss syre genom fotosyntesen – det lär vi oss i skolan. En internationell grupp av forskare har nu visat att barrträd, särskilt tidigt på våren när det samtidigt kan vara kallt och mycket ljust, förbrukar...

  • Posted juni 18, 2023
  • 0
 • Nya ledtrådar i arbetet att bekämpa TBE

  En svensk variant av det fruktade fästingburna TBE-viruset orsakar ovanligt svår sjukdom i försök på möss. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen visar också att för den som drabbas av bett av fästingar med...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Äldre med lite antikroppar kan behöva extra vaccindos

  De nya mRNA-vaccinerna har lika bra skyddseffekt mot covid-19 för de allra äldsta som för yngre personer. Det framgår i en studie vid Umeå universitet, där forskare har följt individer på särskilda boenden runt om i Sverige....

  • Posted maj 9, 2023
  • 0