Alla inlägg taggade "Umeå Universitet"

 • Variation i hjärtfrekvens metod för uppföljning av enkammarhjärta

  Analys av variationer i hjärtfrekvensen kan användas för att tidigt upptäcka försämrad funktion hos sinusknutan hos barn som föds med bara en hjärtkammare. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. – Att tidigt kunna identifiera rubbningar...

  • Skrivet mars 24, 2019
  • 0
 • Risk för cancer kan spåras i blodet många år i förväg

  Vissa allvarliga cancertyper är kopplade till förändringar i olika proteiner i blodet som kan spåras ända upp till 25 år före insjuknandet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. – Det går att se ett tydligt...

  • Skrivet mars 16, 2019
  • 0
 • Digital transformation kräver stora förändringar

  Företag som vill dra nytta av ny digital teknik för att kontinuerligt skapa nya produkter, tjänster och affärsmodeller behöver förändras över tid. Det visar ny forskning vid Umeå universitet. Den nya tekniken kräver betydligt större omställningar än...

  • Skrivet februari 6, 2019
  • 0
 • Mobilapp effektiv hjälp för kvinnor med urininkontinens

  Att själv behandla sin urininkontinens med en app i mobiltelefonen är en effektiv hjälp för kvinnor som har problem med urinläckage. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet. – Vi kan se att symtomen minskade...

  • Skrivet januari 9, 2019
  • 0
 • Blockering av protein möjlig väg hindra biverkningar vid strålbehandling

  Det går att förebygga vissa skador som kan uppstå vid strålbehandling mot cancer. Genom att blockera aktiviteten hos ett plasmaprotein under och omedelbart efter strålningen kan patienten skyddas mot skador. Det visas i en ny avhandling vid...

  • Skrivet november 22, 2018
  • 0
 • Mer kunskap om KOL behövs i primärvården

  Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag i vården. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan vara värdefullt....

  • Skrivet november 8, 2018
  • 0
 • Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft

  Andningsgasanalys är en lovande teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik och fysiologisk övervakning, men vidareutveckling behövs för att öka dess betydelse i det kliniska arbetet. Ramin Ghorbani presenterar en ny metod för analys av utandningsprofiler mätt i realtid,...

  • Skrivet oktober 16, 2018
  • 0
 • Öppning för läkemedel mot Rift Valley-feber

  Det finns hopp om att kunna utveckla läkemedel mot sjukdomen Rift Valley-feber. Detta efter att en ny kemisk förening har upptäckts som hämmar det potentiellt dödliga viruset men utan att man har kunnat se skadliga effekter på...

  • Skrivet oktober 11, 2018
  • 0
 • Privatiserad utbildning gav inte fler läkare i Tanzania

  Många utbildas, få anställs och ännu färre stannar kvar i läkaryrket på landsbygden. Det är resultatet efter en stor hälsovårdsreform i Tanzania där man tog hjälp av den privata sektorn för att utbilda och behålla vårdpersonal. Det...

  • Skrivet oktober 8, 2018
  • 0
 • Delirium efter hjärtkirurgi ger ökade vårdkostnader

  Förvirringstillstånd, delirium, är vanligt hos äldre patienter som genomgått en hjärtoperation. Tillståndet är ofta svårt för vårdpersonalen att upptäcka utan anpassade skattningsinstrument och det är förknippat med längre vårdtider som ger ökade kostnader. Det visas i en...

  • Skrivet september 26, 2018
  • 0