Nackproblem kan ge svåra följder

By on 7 september, 2022
Arkivbild

Nackproblem kan ge svåra följder för byggnadsarbetare, smärta och skador i nacken som kräver operation är vanligt bland byggnadsarbetare med fysiskt tunga arbeten och ökar risken för att behöva förtidspension.

Detta samband visas för första gången i en studie som gjorts vid Umeå universitet.

– Resultaten ger värdefull vägledning för att jobba förebyggande med arbetsmiljön i byggsektorn, samtidigt som den ger ett mer robust underlag för försäkringsmedicinska bedömningar, säger studiens huvudförfattare Jennie Jackson, forskare vid Högskolan i Gävle och tidigare postdoc vid Umeå universitet.

Studien har undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och tillståndet kirurgiskt behandlad cervikal spondylos. Det är när kotor eller diskar i nacken trycks ihop och skadas eller förskjuts. Symtomen är smärta och funktionsnedsättning där besvären kan stråla ut i armar och händer. Sjukdomar och skador i nacken blir vanligare med stigande ålder, men studien visar att även tungt fysiskt arbete har stor betydelse för sjukdomsutvecklingen. Vid svåra fall av cervikal spondylos kan det behövas operation.

I studien har forskarna vid Umeå universitet gått igenom uppgifter för 240 000 svenska byggnadsarbetare som via företagshälsovården genomförde regelbundna hälsokontroller mellan 1971 och 1993, den så kallade Bygghälsokohorten. Det matchades med registerdata från sjukvården över vilka som behövde operation och med data från Försäkringskassans register över förtidspensioneringar fram till 2016. Det har tidigare bara funnits mindre studier på området som inte kunnat följa upp denna typ av allvarliga skador.

Forskarna fann ett tydligt samband mellan ökad risk för cervikal spondylos som krävde kirurgisk behandling och arbetare med besvärliga nackställningar, arbetare som ofta utförde arbetsuppgifter med händer över axelhöjd och arbetare med hög belastning på armar och axlar. Det gick också att se en ökad risk för skador som krävde kirurgisk behandling bland de arbetare som hade rapporterat smärta i nacken under året närmast före hälsoundersökningen.

Forskarna kunde även se att förtidspensionering var nästan tre gånger så vanligt bland byggnadsarbetare som haft cervikal spondylos som krävt kirurgisk behandling jämfört med andra byggnadsarbetare, 41 procent mot 15 procent. Bland denna grupp skedde också förtidspensioneringen tidigare i livet, vid 53 års ålder jämfört med 56 års ålder för andra byggnadsarbetare som blev förtidspensionerade.

– Utöver de förebyggande insatserna för arbetsmiljön, visar studien att man bör vara vaksam på tidiga nackbesvär i de utsatta yrkesgrupperna för att tidigt kunna sätta in behandling och förändra arbetssituationen innan besvären blir så allvarliga att de kräver kirurgiska ingrepp, säger Jens Wahlström, docent i hållbar hälsa vid Umeå universitet och medförfattare i studien.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Umeå Universitet
Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Spine Journal.
Om den vetenskapliga publiceringen
Risk factors for surgically treated cervical spondylosis in male construction workers: a 20-year prospective study
A. Jackson. PerLiv, Arkan S. Sayed-Noor, Laura Punnett. Jens Wahlström
https://doi.org/10.1016/j.spinee.2022.08.009

 

You must be logged in to post a comment Login