All posts tagged "Umeå Universitet"

 • Forskare ska följa hur AI påverkar människors välmående

  En ny forskargrupp vid Umeå universitet ska studera hur artificiell intelligens påverkar hälsa och människors välmående. Anslaget till forskningen kommer från det nationella forskningsprogrammet WASP-HS. Artificiell intelligens blir en allt större del i människors vardagsliv. Det handlar...

  • Posted november 8, 2020
  • 0
 • Avhandling: Möjligt ge patienter snabbare tillgång till nya läkemedel

  Genom att aktivt använda elektroniska journaler, databaser och register skulle man systematiskt kunna välja ut lämpliga patienter för att snabbare än idag kunna ge tillgång till nya läkemedel, och därmed få en effektivare behandling för patienter med...

  • Posted oktober 31, 2020
  • 0
 • Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

  Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa...

  • Posted oktober 13, 2020
  • 0
 • Vad gör man när datormolnets resurser inte räcker till

  Datormolnet erbjuder inte oändlig kapacitet, budskapen i dess marknadsföring till trots. Lars Larssons avhandling handlar om strategier för att hantera när datormolnets resurser inte räcker till och angriper problemet från både molnleverantörers och dess kunders perspektiv. Han...

  • Posted oktober 4, 2020
  • 0
 • Treåringars aktivitet kartläggs i ny studie

  Hur mycket och vilken tid på dygnet som treåriga barn rör sig, är något som ska undersökas i en studie vid Umeå universitet. Treåringarna kommer att få bära ett aktivitetsarmband som registrerar hur aktiva de är. Studien...

  • Posted oktober 1, 2020
  • 0
 • Farligt högt blodsocker vanligt bland för tidigt födda

  Höga nivåer av blodsocker är vanligt hos för tidigt födda barn. Det är något som kan leda till såväl ökad dödlighet under de första veckorna som försämrad motorik senare i barndomen. Att tidigt behandla med insulin kan...

  • Posted september 17, 2020
  • 0
 • Mer utbildning om smärta behövs för blivande läkare

  Läkarnas val av behandling vid långvarig smärta förändras inte i takt med ökande erfarenhet av patienter. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, som understryker betydelsen av utbildning i smärta på läkarlinjen. – Långvarig smärta är...

  • Posted september 12, 2020
  • 0
 • Långa rymdfärder riskerar förändra ögat och synnerven

  Synförsämring i rymden kan bli ett allvarligt hinder mot planerna på att skicka människor till Mars. Forskare vid Umeå universitet och Dartmouth College i USA har nu funnit anatomiska förändringar som tyder på att det är balansen...

  • Posted september 10, 2020
  • 0
 • Ny kunskap om hur prostatacancer bildar dottertumörer

  En ökad förståelse på molekylär nivå av vilka mekanismer som prostatacancerceller använder sig av för att bli rörliga och sprida sig, kan på sikt ge nya möjligheter till behandling av aggressiv prostatacancer. Det visas i en ny...

  • Posted september 9, 2020
  • 0
 • Ökat fokus på individen i engagemang kring psykisk ohälsa

  Inom området psykisk ohälsa växer det fram nya former av engagemang som utgår från individer med egen erfarenhet av ohälsa. Även inom etablerade organisationer finns ett ökat fokus på berättelser som utgår från individuell erfarenhet. Det visar...

  • Posted september 6, 2020
  • 0