All posts tagged "Umeå Universitet"

 • Skogens många värden ökar med skogens ålder

  Våra skogar levererar en mängd ekosystemtjänster såsom virke, bär, svamp, vilt och rekreation, men hur många tjänster och hur mycket av varje tjänst som en skog levererar förändras med dess ålder. Det visar forskare från Umeå universitet,...

  • Posted september 6, 2020
  • 0
 • Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked

  En ny avhandling från Umeå universitet visar att läkemedelsrester är mer beständiga i vattendrag än vad man tidigare trott. Studien ger också lugnande besked till de som fruktat att fiskar ska ta livshotande risker till följd av...

  • Posted september 2, 2020
  • 0
 • Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

  Det finns en ökad efterfrågan på produkter från vår skog. Därmed blir det allt viktigare att skogsråvaran används så effektivt som möjligt. De första stegen kan vara viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran menar Jessica Gard...

  • Posted augusti 22, 2020
  • 0
 • Vanlig genvariant fördubblar risken för herpesorsakad Alzheimers sjukdom

  En studie vid Umeå universitet visar att en tidigare outforskad gen som kallas GM17, kan vara förklaringen till att herpes hos vissa personer leder till Alzheimers sjukdom. Studien har letts av docent Hugo Lövheim. Att vanligt herpesvirus...

  • Posted augusti 13, 2020
  • 0
 • Kol och kväve lagrade i torvmarker sårbara för tinande permafrost

  Nordliga torvmarker har stora lager av kol och kväve och spelar därmed en nyckelroll i den globala klimatdynamiken. Men, deras sårbarhet för klimatuppvärmningen är osäker, delvis på grund av bristen på rumsligt tydliga, observationsbaserade torvkartor. Detta visas...

  • Posted augusti 11, 2020
  • 0
 • Forskare använder ny teknik för att se vatten som aldrig tidigare

  Från skapandet av en enda droppe till flödet i en flod och världens hydrologiska cykel – hur vatten binds samman och till olika ytor, har långtgående konsekvenser. En grupp forskare undersöker vatten på nya sätt och har...

  • Posted augusti 4, 2020
  • 0
 • Växtrötter matar bakterier och ökar permafrostens utsläpp

  En viktig osäkerhetsfaktor i klimatprognoserna är mängden kol som släpps ut av tinande permafrost i Arktis. Växters rötter stimulerar mikrobiell nedbrytning i jorden, en mekanism som kallas ”priming”. Ett internationellt forskarteam som letts av Birgit Wild från...

  • Posted juli 21, 2020
  • 0
 • Intresset för fritidshus sinar inte

  Intresset för fritidshus är större än någonsin och coronapandemin tros vara orsaken. Men faktum är att fritidshus verkar vara ett aldrig sinande intresse hos svenskarna, enligt forskare vid Umeå universitet. Enligt Hemnet, Sveriges mest använda digitala bostadsportal,...

  • Posted juli 14, 2020
  • 0
 • Program minskade 70-åringars risk för hjärtkärlsjukdom

  Det går att minska risken för hjärtkärlsjukdom även på äldre dar. För 70-åringar som ingick i ett program med justerad behandling mot blodtryck och blodfetter samt råd om kost och motion, sjönk risken för hjärtkärlsjukdom till 20...

  • Posted juni 16, 2020
  • 0
 • Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk

  Ett läkemedel som annars används för behandling av alkoholmissbruk har testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet, så kallat sexmissbruk. Resultaten är lovande och forskarna planerar nu för en större studie. – Det vore mycket positivt...

  • Posted juni 14, 2020
  • 0