All posts tagged "Umeå Universitet"

 • Arbetslöshet ger stor försämring i hälsorelaterad livskvalitet

  Den som drabbas av arbetslöshet förlorar hälsorelaterad livskvalitet motsvarande nästan ett helt år vart tionde år, jämfört med den som har arbete. Det visar forskning vid Umeå universitet. En viktig förklaring till resultaten är att arbetslösa lider...

  • Posted juni 27, 2019
  • 0
 • Den extrema torkan i fjol – en varning för vad som komma skall

  En ny vetenskaplig artikel i tidskriften Earth’s future varnar för att den extrema torrperioden som förra sommaren drabbade centrala och norra Europa, och därmed Sverige, kan bli normen inom 25 år. Det kräver innovativa anpassningsåtgärder för att...

  • Posted juni 19, 2019
  • 0
 • Mobil, dator och tv tränar uppmärksamheten

  Ny forskning visar att användande av flera medier samtidigt kan förbättra uppmärksamhetsförmågan. Det blir allt vanligare att framförallt unga vuxna använder många tekniska kanaler samtidigt, till exempel mobiltelefon, tv och datorspel. Forskare från Umeå universitet har undersökt...

  • Posted juni 18, 2019
  • 0
 • Korsbandsskadade hoppar annorlunda

  Personer som har skadat främre korsbandet vid idrott har fortfarande tiotals år efter skadan förändrat rörelsemönster för att minska belastningen på knät. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet där rörelsemönster utvärderas. – För att undvika...

  • Posted juni 17, 2019
  • 0
 • Så kan skolan främja tolerans hos elever

  För att motverka fördomar och dess negativa konsekvenser såsom mobbing har Riksdagen gett skolan i uppdrag att främja tolerans. Men hur skolorna ska kunna utföra detta uppdrag är tyvärr mindre klart. Ny forskning från Umeå universitet visar...

  • Posted juni 5, 2019
  • 0
 • Brister kring hälsoundersökningar av asylsökande

  Det saknas ett enhetligt nationellt system för hälsoundersökning av personer som söker asyl i Sverige. Det bidrar till att många asylsökande inte genomgår någon hälsokontroll, något som är till nackdel både för dem själva och för möjligheten...

  • Posted juni 1, 2019
  • 0
 • Företagare är lyckligare än anställda

  Men upplever en minskad känsla av tillfredsställelse i kontakter med myndigheter och administration. Det visar rapporten ”Hur mår företagaren?” som Företagarna har tagit fram tillsammans med Umeå Universitet. Många företagare i Sverige jobbar mer än 40 timmar...

  • Posted maj 29, 2019
  • 0
 • Svårt att svälja ökar risk för död men kan tränas bort

  Sväljsvårigheter är ett vanligt men ofta förbisett problem bland äldre som kan leda till näringsbrist, lunginflammation och död. Risken är ännu större om man dessutom har dålig munhälsa. För många går det dock att förbättra sväljförmågan genom...

  • Posted april 10, 2019
  • 0
 • Variation i hjärtfrekvens metod för uppföljning av enkammarhjärta

  Analys av variationer i hjärtfrekvensen kan användas för att tidigt upptäcka försämrad funktion hos sinusknutan hos barn som föds med bara en hjärtkammare. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. – Att tidigt kunna identifiera rubbningar...

  • Posted mars 24, 2019
  • 0
 • Risk för cancer kan spåras i blodet många år i förväg

  Vissa allvarliga cancertyper är kopplade till förändringar i olika proteiner i blodet som kan spåras ända upp till 25 år före insjuknandet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. – Det går att se ett tydligt...

  • Posted mars 16, 2019
  • 0