All posts tagged "Umeå Universitet"

 • Blockering av protein möjlig väg hindra biverkningar vid strålbehandling

  Det går att förebygga vissa skador som kan uppstå vid strålbehandling mot cancer. Genom att blockera aktiviteten hos ett plasmaprotein under och omedelbart efter strålningen kan patienten skyddas mot skador. Det visas i en ny avhandling vid...

  • Posted november 22, 2018
  • 0
 • Mer kunskap om KOL behövs i primärvården

  Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag i vården. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan vara värdefullt....

  • Posted november 8, 2018
  • 0
 • Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft

  Andningsgasanalys är en lovande teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik och fysiologisk övervakning, men vidareutveckling behövs för att öka dess betydelse i det kliniska arbetet. Ramin Ghorbani presenterar en ny metod för analys av utandningsprofiler mätt i realtid,...

  • Posted oktober 16, 2018
  • 0
 • Öppning för läkemedel mot Rift Valley-feber

  Det finns hopp om att kunna utveckla läkemedel mot sjukdomen Rift Valley-feber. Detta efter att en ny kemisk förening har upptäckts som hämmar det potentiellt dödliga viruset men utan att man har kunnat se skadliga effekter på...

  • Posted oktober 11, 2018
  • 0
 • Privatiserad utbildning gav inte fler läkare i Tanzania

  Många utbildas, få anställs och ännu färre stannar kvar i läkaryrket på landsbygden. Det är resultatet efter en stor hälsovårdsreform i Tanzania där man tog hjälp av den privata sektorn för att utbilda och behålla vårdpersonal. Det...

  • Posted oktober 8, 2018
  • 0
 • Delirium efter hjärtkirurgi ger ökade vårdkostnader

  Förvirringstillstånd, delirium, är vanligt hos äldre patienter som genomgått en hjärtoperation. Tillståndet är ofta svårt för vårdpersonalen att upptäcka utan anpassade skattningsinstrument och det är förknippat med längre vårdtider som ger ökade kostnader. Det visas i en...

  • Posted september 26, 2018
  • 0
 • Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos

  För att ställa rätt diagnos i möten med patienter och ge stöd för medicinska beslut behöver hälso- och sjukvårdspersonal hålla sig uppdaterad kring hur ny forskning och praktiska tillämpningar inom olika vårdområden utvecklas. En ny avhandling från...

  • Posted september 25, 2018
  • 0
 • Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

  Att läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende är känt. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester och att det studerade beteendestörande läkemedlet sobril har mindre...

  • Posted september 23, 2018
  • 0
 • Ny sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt

  En mekanism för hur sjukdomen ALS utvecklas har upptäckts vid Umeå universitet. Det handlar om att klumpar av proteiner med en felaktig struktur smittar andra proteiner, som då också får en sjuklig form. Det visas i en...

  • Posted september 10, 2018
  • 0
 • Brunt vatten påverkar fisken mindre än väntat

  Vattnet i världens insjöar blir allt mörkare. Detta fenomen, känt som ”förbruning”, har förväntats orsaka en utbredd nedgång i fiskpopulationerna. En ny studie av forskare vid Umeå universitet visar dock att antalet fiskpopulationer som påverkas av brunare...

  • Posted augusti 9, 2018
  • 0